GIMNAZIJA PRIIMA

GIMNAZIJA PRIIMA

EIŠIŠKIŲ STANISLOVO RAPOLIONIO GIMNAZIJA
PRIIMA 3-7 METŲ VAIKUS Į IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES IR Į PIRMĄJĄ KLASĘ.

 

•Dirba puikūs specialistai;
•Šiuolaikiški, jaukūs kabinetai, atitinkantys mokinių poreikius;
•Erdvios sporto, aktų, šokių salės, įrengtas žaidimų kambarys bei lauko žaidimų aikštelė mažiesiems;
•Modernūs informacinių technologijų kabinetai, interneto ryšys;
•Moderni biblioteka ir skaitykla, puiki valgykla;
•Dirba socialinė pedagogė, psichologė, logopedė, sveikatos priežiūros specialistė;
•Pagal savo pomėgius mokinys gali pasirinkti neformaliosios veiklos sritį (sporto, šokių, dramos, vokalo, darbelių ir kt.);
•Gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja tarptautiniuose Erasmus + projektuose.

 

Prašymai priimami kiekvieną darbo dieną nuo 9 val. iki 15 val.
II aukšte raštinės administratorės kabinete
                  Laukiame visų! 

___________________________

Įrašo autorius:
Danuta Zuzo
gimnazijos direktorė