Aktualijos

KONSTITUCIJOS DIENOS MINĖJIMAS

Spalio 23 d. 6a ir spalio 24 d. 7 klasėse vyko pamokos, skirtos Konstitucijos dienai paminėti.
Pamokų uždaviniai - supažindinti mokinius su Konstitucijoje deklaruojamomis nuostatomis bei formuoti deramą mokinių supratimą apie pagrindinį valstybės įstatymą. Visi turėjo galimybę susipažinti su Konstitucija, ją pavartyti, paskaityti. Išnagrinėjome II skyrių “Žmogus ir valstybė”. Mokiniai pasiskirstė į grupeles, pasirinko Konstitucijos teiginius, apibrėžiančius laisves, teises, pareigas ir pavaizdavo juos savo darbuose.
Pamokos pavyko. Manau, jog mokiniai tikrai žinos ir nepamirš, jog Lietuvos Respublikos konstitucija – yra pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią.

Tatjana Sidorovič, istorijos mokytoja

{konstitucijos_diena}