Aktualijos

GRAŽIAUSIA PAVASARIO ŠVENTĖ

Didysis Motinų pasauli,

Pilnas gimstančių vėjų,
Lietaus ir ugnies artumo,
Auksinių šešėlių muzikos,
Sušvitęs baltam gegužės debesy…

Šiuo eilėraščiu pasveikinome visas Mamas, tradiciškai pirmąjį gegužės sekmadienį susirinkusias į gimnazijos salėje vykusią gražiausią pavasario šventę – Motinos dieną. Mama – brangiausias žmogus kiekvieno mūsų gyvenime, o Motinos meilė – neišsenkantis vilties, jėgų šaltinis, būtinas tiek sunkiausiomis, tiek gražiausiausiomis gyvenimo akimirkomis.
Gausiai į šventę susirinkusioms Mamoms pačius gražiausius žodžius, dainas, eiles, muziką dovanojo jų pačių vaikai. Padedami mokytojos L.Bandalevičės, gimnazijos mokiniai paruošė inscenizaciją pagal V. Žilinskaitės apsakymą ,,Viso pasaulio tetos”.
Vaidino dramos būrelio “Versmelė” nariai (mokyt. L.Bandalevičė), dainavo mažųjų choras “Aguonėlės” (vadovė L.Lukaševičiūtė), vokalinis merginų ansamblis, pradinių, 5-7 klasių mokiniai (mokyt. J.Sinkevič). Salėje buvo paruošta ir mokinių darbelių paroda (technologijų mokyt. R.Brozovskaja, A.Navickas).
Tądien netrūko gražių žodžių, linkėjimų, šilumos, gerumo. Vaikai dėkojo Mamoms, džiaugėsi savo Motinomis ir sakė:
„Mama, būk šalia, kad išmokčiau mylėti mane supančius žmones.
Mama, būk šalia, kad išmokčiau džiaugtis šiuo pasauliu.
Mama, būk šalia, kad galėčiau gerai mokytis ir kad tu galėtum didžiuotis manimi.
Visada būk šalia, nes tu – mano pasaulis”.
Mamas nuoširdžiai pasveikino gimnazijos direktorė D.Zuzo, linkėdama sveikatos, stiprybės, kantrybės.
Renginio vedėjai Monika ir Valdemaras, III G kl. gimnazistai, šią gražią šventę užbaigė tokiais žodžiais: “Motinos namai - Auksinis miestas, nušviestas balto obelų žydėjimo…”.
Saugokime ir mylėkime savo Motinas, gyvenkime kartu tame Auksiniame gerumo mieste, sukurtame Motinų…

Eglė Kiriuškinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

{pavasario_svente}