Aktualijos

PADĖKA IR PAGARBA KNYGNEŠIAMS

     Knygnešystė – patriotinė veikla,  nukreipta prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimą, trukusį daugiau kaip 40 metų. Kovo 16-oji oficialiai paskelbta Knygnešio diena. Šią dieną pagerbiami draudžiamų spaudinių platintojai – knygnešiai. Nepaisant to, kad už knygų platinimą buvo baudžiama kalėjimu ar tremtimi į Sibirą, knygos buvo gabenamos itin aktyviai. Lietuviškos knygos ir laikraščiai ėjo iš rankų į rankas.

     Norėdami paminėti šią svarbią datą, penktadienio popietę linksmai nusiteikę 4b klasės mokiniai aplankė Eišiškių viešąją vaikų biblioteką. Vyr. bibliotekininkė Rita Dovsevičienė papasakojo apie knygos vertę, parodė fragmentą iš filmo apie knygnešius. Mokiniai atliko kūrybinį darbelį. Gavome dovanų ir pagilinome žinias apie knygnešių gyvenimą, jų vargus ir rūpesčius siekiant išsaugoti lietuvišką žodį.

     2004 metais UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų veiklą.Yra manančių, kad lietuviškos spaudos išsaugojimas ir atgavimas lietuviams buvo ne menkesnės reikšmės laimėjimas negu Žalgirio mūšis. Be knygnešių šis mūšis nebūtų laimėtas. Dėkojame už jų triūsą.

     Ačiū vyr.bibliotekininkėms Ritai Dovsevičienei ir Lilijai Girdzijevskai už šiltą sutikimą. Iki kitų susitikimų.

___________________________

Įrašo autorius:
Vitalija Voronovič
pradinių klasių mokytoja