Aktualijos

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Gimnazijos socialinės pedagogė  bei psichologė dirba nuotoliniu būdu tokia tvarka:

Gimnazijos socialinės pedagogės TATJANOS BABKINOS vaidmuo nuotoliniame mokyme

Nuotolinio darbo metu socialinė pedagoginė ir mokymosi pagalba bus teikiama:

Pirmadieniais – Penktadieniais

8.00 val. – 16.30 val.

Pietų pertrauka

12.00 val. – 13.00 val.

· Individualios, grupinės konsultacijos, pokalbiai  su mokiniais, tėvais (globėjais), mokytojais bus teikiami nuotoliniu būdu:

  • Vaizdu. Konsultavimas, pokalbis internetu vaizdo pokalbiu.
  • Balsu. Konsultavimas, pokalbis telefonu (869879388).
  • Raštu. Atsakymai į klausimus elektroniniu paštu (socialinebabkina@gmail.com), e.dienynu, Messenger: Tatjana Babkina.

Aktuali, reikalinga informacija mokiniams, tėvams ir mokytojams bus teikiama e.dienyne.

Gimnazijos psichologės RIMOS ČESOKIENĖS vaidmuo nuotoliniame mokyme

· Individualios konsultacijos. Teikiamos nuotoliniu būdu:

o Vaizdu. Konsultavimas internetu vaizdo pokalbiu.

o Balsu. Konsultavimas telefonu (8 614 10 842).

o Raštu. Atsakymai į klausimus elektroniniu paštu (bugailiskyte@yahoo.com), e. dienynu.

Nuotolinės konsultacijos vyksta kiekvieną darbo dieną, darbo valandomis (nuo 8-17 val.), iš anksto suderintu laiku.

Nauji mokiniai iki 12 metų, nuotoliniu būdu konsultuojami gavus raštišką tėvų sutikimą (pvz., e. sutikimas per google forms). Registracija į konsultacijas telefonu ir/arba el. paštu.

 · Interviu su mokinių tėvais/mokiniais. Gimnazijos psichologė  gali paskambinti visiems savo klientams (jų tėvams).

· Mažos on-line grupės. Pagal poreikį bus vedamos nuotoliniu būdu mokinių įgūdžių ir palaikymo grupes. („Zoom“, „Skype“ programos)

· Klasės pamokos on-line (psichologijos, socialinio-emocinio ugdymo, prevencinės). Bus galima naudotis  „Skype“, „Zoom“ ar kitą platformą.

· Tėvų ir/ar mokytojų grupės. Pagal poreikį organizuoti on-line paramos grupes tėvams, mokytojams. (Pokalbių temos apie rūpinimąsi savimi, praradimą/netektis, laiko valdymą, nerimo ir streso valdymą, taip pat tai puiki galimybė tėvams kalbėtis su kitais, kuriems gali kilti klausimų dėl tų pačių problemų, kurias sukelia pandemija.)

· Mokytojų konsultacijos. On-line, telefonu.

· Interneto svetainės. Gimnazijos psichologė visą reikalingą informaciją skelbs gimnazijos interneto puslapyje ir socialiniame tinkle facebook (gali būti kasdien arba kas savaitę teikiami atnaujinimai, veikla, įkvepiantys pranešimai, vaizdo įrašai, idėjos, internetinės nuorodos ir tt. )