Aktualijos

ŠEŠTOKAI DALYVAVO OLIMPIADOJE „DRAMBLYS“

     Kovo 3-6 dienomis mūsų gimnazijos šeštokai kartu su matematikos mokytoja dalyvavo edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys““, kurį organizavo VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija, VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras”. Renginio tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir atliekant bendras užduotis, įtraukiant vaikus, pedagogus ir tėvus, stebėti socialinio emocinio ugdymo pažangą.

     Visą savaitę  kiekvieną dieną vyko įvairūs užsiėmimai. Užsiėmimų metu buvo ugdomos  5 pagrindinės socialinės emocinės kompetencijos: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai, atsakingas sprendimų priėmimas. Atlikdami olimpiadai skirtas užduotis siekėme įtraukti kuo didesnę dalį klasės mokinių, jų tėvus, mokytojus, klasės vadovą, - visus, su kuriais buvo aptariami užsiėmimų rezultatai. Mokiniai kai kurias SEU olimpiados užduotis kartu su tėvais atliko namuose.

   Užsiėmimų metu analizavome, tyrėme, kūrėme, diskutavome šiomis temomis: pagarba žmogui, empatija, komandinis darbas, sprendimų priėmimas, bendravimas ir bendradarbiavimas, jausmų atpažinimas, pykčio išreiškimo būdai. Kiekvieną užsiėmimą aptarinėjome, pildėme refleksijų lapus ir stebėjoje savo klasės draugų pažangą.

     Mokiniams užsiėmimai labai patiko. Kai kuriuos paskatino surimtėti, kitus - kitaip pakeisti požiūrį  į savo klasiokus, suprasti, užjausti, apmąstyti savo elgesį ir poelgius. Geriausia padėka mokytojai – tai mokinių pagamintas ir ant kabineto durų pakabintas mobilaus telefono ekranas su užrašytomis žinutėmis. Tokiu būdu mes prisidėjome prie kovo mėnesį vykstančio sąmoningumo mėnesio.

     Matematikos mokytoja dėkoja šeštokams už nuoširdų bendravimą, atvirumą, gausų dalyvavimą, klasės vadovei – už palaikymą, mokytojams – už supratingumą.

___________________________

Įrašo autorius:
Gražina Šibekienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui