Aktualijos

„MOMOLAB“ MOKSLINĖ LABORATORIJA MŪSŲ GIMNAZIJOJE

    Šiandien vis dažniau kalbame apie tai, jog labai svarbu ugdymo procesą organizuoti kuo įvairesnėse aplinkose, peržengti klasės, mokyklos slenkstį, pamatyti tai, kas mus supa, atrasti galimybių ugdytis gamtoje ir iš gamtos, priartinti mokymąsi prie gyvenimo, ieškoti inovatyvių sprendimų ir dėti visas pastangas, kad mokymasis taptų išties įdomia, patrauklia veikla kiekvienam šiuolaikiniam mokiniui. Svarbu, kad mokiniai, kurie dabar pagrįstai vadinami technologijų karta, galėtų ne tik sužinoti, išmokti, bet ir patirti, pajausti, eksperimentuoti, tirti, analizuoti.

    Mūsų gimnazija birželio 10 d. tapo mokslu besidominčių jaunuolių traukos centru – į gimnazijos  kiemą užsuko neįprastas modernios mokslinės įrangos prikrautas vilkikas „MoMoLab“. Tai  mobilioji mokslinė laboratorija, kuri sudomino 8-10, I-IIIG klasių mokinius. Jaunuoliai  noriai  dalyvavo mokslinėje –praktinėje veikloje -  projekte: „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“. Mokslininkai, atvykę su šia mobiliąja laboratorija, pristatė STEAM mokslų įdomybes. Mokiniai dalyvavo  mikrobiologijos ir fizikinių reiškinių tiriamosiose veiklose.

    Pilni žinių, patirties, įgiję praktinių įgūdžių ir patyrę smagių įspūdžių,  lauksime kitų  mokslinių laboratorijų vizitų. Juk mūsų gimnazijos bendruomenė turi tikslą – „STEAM“ dalykus taikyti praktinėje-kasdienėje veikloje.  

___________________________

Žana Bogdevičienė Įrašo autorius:
Žana Bogdevičienė
chemijos mokytoja