Aktualijos

Kovo 11-ąją visa Lietuva ir pasaulio lietuvių bendruomenė šventė valstybės
atkūrimometines. Mūsų gimnazijoje kovo 10 dieną vyko eilė renginių, skirtų
šiam įvykiui. 10valandą grupė gimnazijos mokinių dalyvavo Nacionaliniame
„Lietuvos istorijos žinovo“konkurse. Geriausiai užduotis atliko IVG a klasės
gimnazistė Silvija Urvikytė – surinko36 taškus.


Liaudies šokių kolektyvo ,,Neris‘‘ pakviesti, kovo 9 dieną Eišiškių Sta-
nislovo Rapolionio gimnazijos kanklininkių ansamblis ,,Versekėlė“
(mokytoja J.Sinkevič) ir teatro studijos,,Versmelė“ (mokytoja L.Banda-
levičė) nariai koncertavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų
ramovėje.Koncertas buvo skirtas LietuvosNepriklausomybės atkūrimo
dienos 25-iuipaminėti.


Šių metų kovo 4 d. mūsų gimnazijos aktų salėje šurmuliavo tradicine
jau tapusi Kaziuko mugė. Kiekvienais metais pradinių klasių mokiniai
su dideliu nekantrumu laukia šios šventės, kurios metu turi galimybę
pristatyti savo kruopščiai padarytus darbelius ir bent akimirkai tapti
tikrais prekybininkais. Mokinių darbeliai glostė akis ir džiugino
mugės lankytojų širdis.


Užgavėnės – viena savičiausių ir žaismingiausių tradicinių
lietuvių švenčių. Šia proga mokytojos Elena Leveckienė ir
Laima Bandalevičė vasario mėnesį gimnazijoje organizavo
Užgavėnių kaukių parodą–konkursą.


Šių metų vasario 7 dieną Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje
tradiciškai buvo švenčiamas Šimtadienis, kurį ruošė III G klasė.
Spalvingai išpuoštoje aktų salėje abiturientai su klasės vadovais bei
mokytojais „pateko“ į neįprastą aplinką – NEGYVENAMĄJĄ SALĄ...


2015 metų vasario 10 dieną Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos
bendruomenė minėjo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą.
IIIG klasės mokiniai inicijavo dalyvauti akcijoje „Lietuvai ir man“.
Gimnazistai nupynė apie 400 trispalvių Nepriklausomybės apyrankių,
kurias penktadienio rytą dalijo ir siūlė užrišti visiems norintiems
mokiniams, tą rytą buvusiems gimnazijoje tėvams, mokytojams.


Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje sausio 28 dieną pradėta įgyvendinti
prevencinė programa „Gyvai“. Programoje dalyvauja 15 6b klasės mokinių.

„Gyvai“ - mokyklinė tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos
programa, skirta 12-14 metų paaugliams.


Sausio mėnesio pabaigoje – vasario pradžioje pradinių klasių mokiniams
buvo vedamospopietės, skirtos rašytojos Almos Karosaitės 70-mečiui. Bibliotekos
skaitykloje buvo paruošta1-2 klasių mokinių iliustracijų poetės eilėraščiams
paroda. 3-4 klasių mokiniai, išklausę bibliotekos vedėjos pasakojimą apie
Almos Karosaitės vaikystę bei kūrybą, patys deklamavomėgstamiausius poetės
eilėraščius.