Aktualijos

Didysis Motinų pasauli,
Pilnas gimstančių vėjų,
Lietaus ir ugnies artumo,
Auksinių šešėlių muzikos,
Sušvitęs baltam gegužės debesy…


Šiuo eilėraščiu pasveikinome visas Mamas, tradiciškai
pirmąjį gegužės sekmadienį susirinkusias į gimnazijos
salėje vykusią gražiausią pavasario šventę – Motinos dieną.
Mama – brangiausias žmogus kiekvieno mūsų gyvenime, o
Motinos meilė – neišsenkantis vilties, jėgų šaltinis, būtinas
tiek sunkiausiomis, tiek gražiausiausiomis gyvenimo akimir-
komis.


Kaip ir kasmet, gegužės mėnesį, į Eišiškių Stanislovo Rapolionio
gimnazijąsugužėjo nemažas būrys garbingų svečių. 2011 m. vasario
10 dieną Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ priėmė nutarimą:
kiekvienų metų gegužės mėnesį Stanislovo Rapolionio premijos
įteikimo ceremoniją organizuoti mūsų gimnazijoje, pasivadinusioje
lietuvių raštijos pradininko Stanislovo Rapolionio vardu.


Mūsų gimnazijos IIIG kl. gimnazistė Aliona Jancevič dalyvavo konkurse
"Vokiečių kalba smalsiems tiksliukam". Konkursas vyko nuo 2014 m.
lapkričio 1d. iki 2015 m. vasario 28d.Dalyviai turėjo atsakyti į penkis
viktorinos klausimus bei atlikti ir aprašyti tyrimą, susijusį su gamtos
mokslais. Aliona pasirinko chemiją ir jos projekto tema - "Kosmetinių
priemoniųpoveikis jauno žmogaus odai".


Gegužės 8 d., mūsų gimnazijoje 5-6 pamokų metu vyko geografijos
viktorina, kurioje dalyvavo 6-7 klasių mokiniai.
Tikslas - skatinti domėjimąsi geografijos mokslu, uždaviniai - ugdyti

gebėjimą dirbti su pasaulio gamtiniu ir topografiniu žemėlapiu; plėtoti

mokinių kūrybinius, darbo komandoje bei lyderystės gebėjimus.


UNESCO sprendimu Tarptautinė šokių diena švenčiama nuo 1982 metų.
Šokio menas išsirutuliojo iš liaudiškų apeigų – šokiu, skirtu padėkoti ir
pagarbinti dievams. Vėliau išsiskyrė dvi šokio funkcijos: tapo tiesiog ma-
lonumas, pramoga ir scenos menas, skirtas išreikšti emocijas, pademonst-
ruoti kūno plastiką ir lankstumą.


Balandžio 29 d. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje jau ketvirtą
kartą vyko rajono pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas
„Vaikystės spalvos“.Šiemet į konkursą susirinko pradinukai iš Šalčininkų
Lietuvos tūkstantmečio,Jano Sniadeckio, Eišiškių, Eišiškių Stanislovo
Rapolionio gimnazijų, Kalesninkų Liudviko Narbuto vidurinės mokyklos,
Pabarės pagrindinės mokyklos, Tetėnų„Šalčios“ pradinio ugdymo skyriaus.


RAJONINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSAS "ŠVIESOFORAS"

Tradiciškai kiekvieną balandžio mėnesį Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Švietimoir sporto skyrius, Šalčininkų rajono policijos komisariatas organizuoja pradinių
klasių mokinių konkursą ,,Šviesoforas“, kurio tikslas - skatinti pradinių klasių mokinius
domėtis Kelių eismo saugumo klausimais ir gerai mokėti Kelių eismo taisykles.


Balandžio 17 dieną 5-6 bei 8 klasių mokiniai vyko į pažintinę ekskursiją
į Kauną.Kaune, vykdydami mokinių profesinį veiklinimą, turėjome gali-
mybę susipažinti suKauno oro uosto darbuotojais ir jų darbu.