Renginiai

LIETUVOS GIMTADIENIS 2019

     Vasario 15 dieną 10 val. mūsų gimnazijoje vyko Vasario 16-osios – Lietuvos atkūrimo dienos minėjimas, į kurį susirinko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, pradinių klasių mokiniai, mokytojai ir tėveliai. Šventę pradėjome eilėraščiu ir priešmokyklinukų eilėmis, skirtomis Lietuvai. Po gražių žodžių, skirtų Lietuvai, akomponuojant muzikos mokytojai J.Sinkevič, iškilmingai sugiedojome Lietuvos himną.

     Renginio dalyviai deklamavo eilėraščius  apie tėvynę. 4a ir 4b klasės mokiniai dainavo dainas „Už žalių miškelių“, „Mūsų šalis“ (paruošė muzikos mokytoja J. Sinkevič), jaunučių choras „Dainelė“ atliko dainą „Svarbiausi žodžiai“ (paruošė muzikos mokytoja L. Rozmyslovičienė). Dramos būrelio „Pasagėlė“ mokiniai suvaidino pjesę apie Gediminą (paruošė būrelio vadovė V.Voronovič). Ketvirtokės Danielė Klimovičiūtė ir Katažyna Meduševskaja priminė pagrindinių Lietuvos simbolių reikšmę. Monika Žukovskaja, 4a kl. mokinė,  pakvietė pažiūrėti skaidrių demonstraciją, kaip Lietuvos kraštovaizdis atrodo iš lėktuvo skrydžio.

     Renginį užbaigėme žodžiais:

Rytojaus rytas – Vasario Šešioliktos rytas,

Aušrinė Tėvynės žydrajam danguj,

Už žvaigždę, už saulę mums Laisvę nušvitęs,

Ir amžiams mums tapęs brangus.

     Dainuodami, vaidindami ir skaitydami eiles, mokiniai atidavė visą savo meilę ir nuoširdumą. Visi pajautėme mūsų kalbos, tautos savitumą ir svarbą.

     SU GIMTADIENIU - LIETUVA!

___________________________

Įrašo autorius:
Renata Petrovskienė
pradinių klasių mokytoja