INTEGRACINĖ VEIKLA. KODĖL ŽEMĖ VADINAMA ŽYDRĄJA PLANETA?

INTEGRACINĖ VEIKLA. KODĖL ŽEMĖ VADINAMA ŽYDRĄJA PLANETA?

     Balandžio 12 d. 3a klasėje vyko pasaulio pažinimo ir bibliotekinės veiklos integracinė pamoka „Kodėl Žemė vadinama žydrąja planeta?” .

   Pamokoje mokytoja Vitalija Voronovič bei bibliotekos vedėja Liudmila Šeškienė panaudojo įvairius mokymo metodus supažindindamos vaikus su Žemės planeta. Iš pradžių vaikai minė mįsles apie Žemėje esančius gyvius ir augalus. Vėliau mokytoja Vitalija pristatė savo paruoštas pateiktis ir  supažindino trečiokus su pagrindiniais faktais apie planetą.

    Vaikai,  pasiskirstę į komandas, ieškojo informacijos planšetėse apie dirvožemį, atliko tiriamąją veiklą su moliu, durpėmis, juodžemiu bei smėliu. Pabaigę pristatė savo darbo rezultatus klasės draugams.

    Apibendrinant pamoką mokiniams pavyko teisingai atsakyti į klausimą „Kodėl Žemė vadinama žydrąja planeta?”

    Po skambučio trečiokai susidomėję sklaidė iš bibliotekos atneštas knygas apie Žemę, neslėpė gerų emocijų.

___________________________

Įrašo autorius:
Liudmila Šeškienė
bibliotekos vedėja