Aktualijos

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Šiandien, sausio 13-ąją, visa gimnazijos bendruomenė dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Prasidėjus pirmajai pamoka, 8 val. prie kiekvieno kabineto, koridoriaus lango dešimčiai minučių, užgesinus šviesas, uždegėme atminimo žvakes ir taip pagerbėme žuvusiuosius už Lietuvos laisvę .Istorijos kabinetuose iškabinti visų 14 žuvusiųjų portretai.
1991 metais šią dieną įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, 14 žuvo.
Sausio 13- oji – Laisvės gynėjų diena.

E.Kiriuškinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui