Aktualijos

ETNINĖS KULTŪROS SAVAITĖ

Lapkričio 9–13 dienomis gimnazijoje vyko renginiai, skirti Etnografinių regionų metams. Etninės kultūros savaitės „Savas kraštas – margas raštas“ tikslas – supažindinti mokinius su Lietuvos etnografiniais regionais ir jų savitumu, paskatinti domėtis savo regionu, saugoti ir puoselėti senąsias tradicijas. Projekto dalyviai - 1-4, 5-8, I-II G klasių mokiniai ir mokytojai.
Etninės kultūros savaitės metu gimnazijos mokiniai, padedami pradinių klasių, dailės, lietuvių kalbos mokytojų, susipažino su dzūkiškų juostų raštais, spalvomis ir piešė tautinę klasės juostą (ats. pradinių klasių mokytoja metodininkė V.Mikelevičienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja D.Andruškevičienė, dailės mokytoja metodininkė J.Sinkevič). 5-6, IIG klasių mokiniai kūrė padavimus apie Eišiškių kraštą (ats. lietuvių kalbos mokytojos metodininkės I.Blažukonienė ir B.Lukaševičienė). 1-4 klasių mokiniai mokėsi šokti Dzūkijos regiono folklorinį šokį ir žaidė žaidimus (ats. šokio mokytojas M.Svirskys). Gimnazijos kraštotyros muziejuje ,,Atmintis“, kuriame yra surinkta per 800 eksponatų, vyko edukacinė veikla, kurios metu dalyviai susipažino su įvairiais ekspedicijų metu surinktais buities, namų apyvokos daiktais, tautodailės pavyzdžiais (muziejaus vadovas dailės mokytojas metodininkas V.Dailidka). 5-8, I-II G klasių mokiniai ieškojo medžiagos apie etnografinius regionus, susipažino su jų savitumais ir dalyvavo viktorinoje ,,Senąsias pirkios duris pravėrus“ (ats. lietuvių kalbos mokytojos metodininkės B.Lukaševičienė ir L.Bandalevičė). Viktorinoje mokiniai atsakinėjo į etninės kultūros klausimus, 5-7 klasių mokiniai piešė Pasaulio medį, sekė pasakas be galo, o 8, I-IIG klasių mokiniai Lietuvos žemėlapyje braižė etnografinių regionų ribas, sekė sakmes apie aitvarą. Renginio pabaigoje dalyviai turėjo atlikti praktinę užduotį: verpti rateliu, lyginti lininį rankšluostį, mušti sviestą, ,,šukuoti“ linus. Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai etninę kultūrą išmano 7a ir IGa kl. mokiniai. Jie laimėjo pirmąją vietą. Antrąją vietą užėmė 7b ir IIG, trečiąją – 6 ir 8 kl. mokiniai.
Lapkričio 12-ąją dieną Baltojo oželio šventėje, norėdami prišaukti žiemą, 1-5 klasių mokiniai, gimnazijos teatro būrelio ,,Versmelė“ padedami, vedė apie beržą ,,oželį“, sakė linksmas prakalbas, juokavo, žaidė ir dainavo (ats. lietuvių kalbos mokytoja L.Bandalevičė).
Etninės kultūros savaitę vainikavo dalyvių ,,išausta‘‘ tautinė juosta, simbolizuojanti Dzūkijos regioną. Ši juosta kaip bendruomeniškumo, draugystės simbolis papuoš gimnazijos sienas. Baigiamajame renginyje išgirdome gražiausius mokinių sukurtus padavimus, gimnazijos ansamblio ,,Versekėlė“ atliekamas autentiškas Eišiškių krašto liaudies dainas (ats. muzikos mokytoja metodininkė J.Sinkevič). Nuotaikingai dainą ,,Ar sakyci man teisyb“ dzūkų tarme atliko gimnazijos 1-4 kl. mokinių choras ,,Aguonėlės“ (muzikos mokytoja L.Rozmyslovičienė).
Kūrybiškiausius padavimus sukūrė S.Lotorevičiūtė (5 kl.), E.Kasiukevič (5 kl.), D.Keršys (5 kl.), E.Meduševskaja (6 kl.), R.Andruškevičius ir M.Urvikis (6 kl.), P.Miliun ir E.Viliučkevič (6 kl.), M.Voronovičiūtė (IIG), R.Sokolov (IIG), V.Kaziukonytė (IIG). 7a ir 8 kl. mokiniai parengė kūrybinių darbų parodėlę ,,Juostos kitaip“, ,,Tautiniai dzūkų kostiumai“, 5-6 kl. mokiniai iliustravo savo sukurtus padavimus. Gražiausių darbų autorės, juostų ,,audėjos“, išrinktos 7a klasės mokinės K.Jotko, U.Kiriuškinaitė ir P.Girdzijevska. Puikius kūrybinius darbelius (,,Ne tik skanu, bet ir gražu“) pateikė ir 6 kl. mokiniai (rusų kalbos mokyt. T.Tinaševa). Projekto dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis, o renginio pabaigoje mokytoja B.Lukaševičienė pakvietė visus prie stalo paragauti naminės duonos ir pieno.
Gera buvo visiems kartu...

Laima Bandalevičė, organizatorė, etninės kultūros ir lietuvių kalbos mokytoja

{etnine_savaite}