Aktualijos

VEIKSMO SAVAITĖ

Kovo 14-20 dienomis mūsų gimnazija prisijungė prie visoje Lietuvoje vykstančios savaitės „Be patyčių 2016“. Kiekvieną dieną visi gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo įvairiose akcijose, užsiėmimuose ir diskusijose. „Veiksmo savaitę“ pradėjome trumpu filmuku apie patyčias. Pirmadienį dalykų mokytojai pirmąją pamoką pradėjo netradiciškai, tuo atkreipdami dėmesį į mūsų gimnazijoje vykdomą OLWEUS PPP ir į patyčių problemą, kuri egzistuoja mūsų visuomenėje. Antradienį kartu su gimnazijos Mokinių taryba surengėme diskusiją “Olweus PPP gimnazijoje. Mediumas“. Diskusijoje dalyvavo po 5 mokinius ir po 1 mokinių tėvų atstovą iš kiekvienos 3–8, I-IIG klasių. Mokiniai turėjo atsakyti į 4 iš anksto paruoštus klausimus: „Ar buvo reikalinga mums OLWEUS PPP?“, „Kaip OLWEUS programa diegiama kiekvienos klasės lygmenyje?“, „Kas pasikeitė mūsų gimnazijoje nuo OLWEUS programos diegimo pradžios?“ ir „Ką dar visi kartu galėtume padaryti, kad visiems gimnazijoje būtų saugu?“. Įdomu buvo išklausyti įvairias mokinių ir jų tėvų nuomones apie OLWEUS programą. Trečiadienį gimnazijoje - „Apsikabinimų diena“!!! Taigi, kiekvienas turėjo galimybę būti šiltai apkabintas ir priglaustas. Mokiniai, kurie pirmieji tądien atėjo į gimnaziją, nuo pat ryto laikė plakatus: „Free HUGS“, „Laisvas apkabinimas“ arba „Išdrįsk apsikabinti“. Pasibaigus pamokoms, visi mokiniai iš gimnazijos buvo taip pat ir išlydimi. Ketvirtadienį kiekviena klasė kūrė savo klasės eilėraštį apie draugystę. (Juos galėsite perskaityti mūsų svetainėje). Na, o penktadienį visi kartu išėjome ir „apkabinome“ mūsų gimnaziją. Šis kelių šimtų mokinių ir mokytojų rankų apkabinimas užbaigė gimnazijoje vykusią Veiksmo savaitę „Be patyčių 2016“.
Mūsų gimnazija turi aiškų požiūrį į patyčių reiškinį ir mes tikime, kad kada nors patyčios taps nuobodžios, nemadingos ir niekam nereikalingos. O kam tyčiotis, jeigu gimnazijoje yra tiek daug įdomios veiklos?

Rima Česokienė, psichologė,OLWEUS PPP gimnazijoje koordinatorė

{patycios_2016}