Aktualijos

STEAM BIOLOGIJOS PAMOKA „MEDŪZOS“

  7- tų klasių mokiniai biologijos pamokose nagrinėdami duobagyvius susipažino su medūzų biologija ir, remdamiesi žiniomis, pagamino medūzų modelius. Pagamintas medūzas mokiniai paleido į jų gyvenamąją aplinką – į vandenį. Paleidę į vandenį pastebėjo, kad vienos medūzos plaukia vandens paviršiuje, kitos panardo giliau. Septintokai  diskutuodami bei remdamiesi fizikos žiniomis paaiškino, kad gamindami „medūzas“ vieni mokiniai naudojo paprastą vandenį, o kiti – skirtingos koncentracijos druskos tirpalus. Nurodė, kad kūnų masė priklauso nuo tankio, o druskos tirpalų tankis yra didesnis už paprasto vandens tankį. Todėl „medūzos“ paprastame vandenyje plaukia paviršiuje, o vandenyje su druskos tirpalais paniro giliau.

   Pamokos metu aptarėme ir „netikrų medūzų“, t.y. polietileninių maišelių atsiradimo jūrose ir vandenynuose ekologinę problemą. Medūzos yra jūrų vėžlių bei kitų vandens gyvūnų pagrindinis maistas, tad prisivalgę tokių „netikrų medūzų“ šie gyvūnai miršta iš bado. Polietilenas nėra virškinamas, jis susikaupia skrandyje ir slopina alkio pojūtį.

  Pamokoje mokiniai taikė savo žinias spręsdami įvairias  problemas, susimąstė dėl tvaraus polietileninių maišelių naudojimo.

___________________________

Įrašo autorius:
Teresa Beržanska
biologijos mokytoja