Aktualijos

,,SVEIKI, DRAUGAI”

    Mūsų gimnazija dalyvauja tęstiniame projekte „Mūsų daug, o tėvynė viena“. Tai tautinių mažumų kultūrų plėtotę skatinantis kultūros projektas.  Šį projektą vykdysime nuo 2022m. balandžio iki 2022 m. spalio pabaigos. Prie projekto prisijungė ir  Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija.

   Balandžio 13 d. mūsų gimnazijoje įvyko keturių gimnazijų įvadinė projekto konferencija ,,Sveiki, draugai”. Konferencijos tikslas - susipažinti su projekto dalyviais, jų ugdymo įstaigomis. Kiekviena gimnazija pristatė žymias asmenybes, kurių vardais pavadintos jų gimnazijos. Taigi, iš savo draugų išgirdome nemažai faktų apie jų gimnazijų įsteigimą bei vardų suteikimą. Kadangi daugelis svečių į Eišiškes atvyko pirmą kartą, mokyt. B Lukaševičienė papasakojo apie mūsų miestelį ir jo apylinkes bei paskaitė sukurtą eilėraštį „Eišiškės“. Po konferencijos įvyko šilta diskusija - renginio apibendrinimas. Renginio pabaigoje mūsų gimnazijos kieme pasodinome „Draugystės medį“ – obelį, kurią padovanojo šio projekto organizatoriai. Organizavome nedidelę ekskursiją po Eišiškių miestelį bei nuvykome į Gornostajiškių kaimą, kuriame yra paminklas mūsų krašto šviesuoliui Stanislovui Rapolioniui.

   Džiaugiamės galėdami dalyvauti bendroje kultūrinėje, edukacinėje veikloje, padėsiančioje geriau pažinti Pietryčių Lietuvos mokyklų tradicijas bei papročius. Tokia veikla atskleis tautinių mažumų moksleivių pilietinę iniciatyvą.

     Dėkojame mūsų gimnazijos 6 kl., 7a kl., 7b. kl. mokiniams už dalyvavimą projekte, o istorijos mokytojai L. Jurgelevičienei už  įdomius pasakojimus  gimnazijos muziejuje „Atmintis“ . Lauksime kitų tokių  pat turiningų susitikimų.

 

                 EIŠIŠKĖS

Mūs protėvių žeme, miesteli brangus,

Meni tu didingus, garbingus laikus.

Meni kunigaikščius, jų kovas meni,

Kiekvieno iš mūsų širdy gyveni.

 

Pilis čia kadaise garbinga stovėjo,

O žmonės garbingąjį Eikšį minėjo.

Čia Vytautas Didis turėjo valdas,

O žmonės kalbėjo šviesiąsias maldas.

 

Buvai šitiek amžių ir šiandien esi

plačioj mūs tėvynėj vietelė šviesi.

Visi čia užaugom ir būsim kartu,

Tave mes minėsim gražiausiu vardu.

                                     Mokytoja B.Lukaševičienė

___________________________

Įrašo autorius:
Birutė Lukaševičienė
lietuvių kalbos mokytoja