Aktualijos

Lapkričio mėnesio 22 dieną gausus Eišiškių Stanislovo Rapolionio
bei Eišiškių gimnazijos mokinių būrys lankėsi KTU Matematikos ir
gamtos mokslų fakultete. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su KTU
MGMF Studijų programomis, kurias pristatė prodekanė Ž.Rutkūnienė.


Lapkričio 17 dieną mūsų gimnazijoje susirinko nemažas būrelis rajono muzikos mokytojų. Muzikos mokytojai noriai bendradarbiauja, lanko atviras pamokas ir kolegų renginius, dalijasi gerąja patirtimi. Kasmet rengiamas vokalinės muzikos festivalis „Pavasario balsai“. Tai galimybė mokiniams išreikšti save, išgirsti savo bendraamžius, mokytis vieniems iš kitų. Kiekvienais metais festivalis keliauja po skirtingas rajono ugdymo įstaigas.

 

 

 


visus 5-8 bei I-IVG klasių mokinius
lapkričio 21- 25 dienomisdalyvauti įvairiose veiklose.

Tiksliųjų mokslų mokytojai


Tabako rūkymas – antroji pagal dažnumą viso pasaulio žmonių mirčių priežastis. Ciuricho universiteto profesorius K.Birneris yra pabrėžęs: „Prieš šimtą metų iškilo problema – moterys ir rūkymas, prieš 50 metų jaunimas ir rūkymas, dabar atsiranda dar svarbesnė problema - rūkymas ir vaikai.“ Rūkymo prevencija – labai svarbus veiksnys norint sumažinti rūkančiųjų vaikų, paauglių skaičių.

 

 

 

 

Darganotą spalio 7 dieną aktyviausiai projekte „Kristaus Karaliaus Žengimo
į dangų bažnyčia – Eišiškių bendruomenės traukos centras“ dalyvavę mokiniai
bei tikybos ir dailės mokytojos keliavome į Vilnių. Nuotaiką šiek tiek gadino
įkyrus lietus, bet buvo be galo smagu pilko dangaus fone stebėti išryškėjusias
auksinio rudens spalvas...

 

 

Europos Tarybos iniciatyva nuo 2001 metų Europos kalbų diena švenčiama
kasmet - rugsėjo 26 dieną. Ji skirta visuomenei šviesti Europos daugiakalbystės
klausimais, kultūrų ir kalbų įvairovei puoselėti ir skatinti visus mokytis kalbų
mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus.


EIŠIŠKIŲ BANDRUOMENĖS TRAUKOS CENTRAS

Šių metų rugsėjo 16-18 dienomis Lietuvoje jau 23 kartą vyko Europos
paveldo d ienos. 2016 metų tema „Kultūros paveldas ir bendruomenė“
skatina domėtis artimoje aplinkoje esančiais paveldo objektais, juos pa-
žinti ir saugoti. Tai tikrai prasminga mintis. Juk gana dažnai mes sku-
bame į svetimus kraštus, stebimės ir gėrimės ten esančiais kultūros
paminklais ir net nepastebime savų, esančių visai šalia. O ji e yra ne
mažiau įdomūs ir liudija mūsų krašto istoriją.


Kai šių metų pavasarį pradėjau planuoti projekto veiklas, žinojau, kad
Eišiškėse gyveno žydai. Žinojau, kad dabar jų šiame mieste nebeliko.
Kai pradėjau domėtis šia tema, staiga supratau, kad ženklų, liudijančių
jų buvimą, apstu: pradedant nuo miesto išplanavimo ir baigiant gausybe
pastatų Vilniaus, Rodūnės, Raubiškių gatvėse ir aplinkui miesto aikštę.