Mokyklos istorija

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija – lietuviškos kultūros židinys Eišiškių krašte


 

1423 m. Eišiškėse buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. Prie bažnyčios veikė ir mokykla, kurioje Dievo žodžio buvo mokoma lietuvių kalba.

Rapolionio gimnazijaCarizmo laikais, uždraudus lietuvišką spaudą ir raštą, Eišiškių apylinkėse dar ilgai gyvavo lietuvių kalba, tačiau mokykla buvo uždaryta, o atidaryta rusiška-lenkiška mokykla. Rusiškoje-lenkiškoje mokykloje, tėvams primygtinai reikalaujant, 1956 metais buvo atidarytos lietuviškos klasės. 1958 metais 1-4 klasėse mokėsi 16 mokinių, 1959 metais 1-6 klasėse – 22 mokiniai. Lietuvių kalba besimokančius pradinių klasių mokinius mokė Bronė Griežienė, Vytautas Dailidka, Vaclovas Adlys ir kt. 1992 metų rugsėjo 1 dieną buvo atkurta lietuviška mokykla. Įsikūrė Eišiškių 2-osios vidurinės (rusakalbės) mokyklos patalpose, trečiame aukšte. Tą dieną mokyklos duris pravėrė 86 mokiniai. Juos palaimino Eišiškių parapijos klebonas Bronius Krakevičius. Atkurtoje mokykloje pirmuosius 1992/1993 mokslo metus pradėjo dirbti mokytojai: Petras Aukščionis, Irena Blažukonienė, Jonas Debesys, Gražina-Eleonora Volungevičienė, Alfonsas Galinis, Zuzana Chorostin, Danuta Zuzo, Liudmila Jurgelevičienė, Algirdas Leveckis, Elena Leveckienė, Teresa Tinaševa, Helena Miliauskienė, Anelė Karklinevskaja, Marija Kurto, Marija Dekevič.

1993 metais, rugsėjo 1 d. mokyklai suteiktas lietuviškos raštijos pradininko, kilusio iš Eišiškių krašto, Stanislovo Rapolionio vardas.

1997 m. Švietimo ir mokslo ministrui Z. Zinkevičiui pritarus, buvo pradėti statyti nauji mokyklos pastatai. 2001 m. rugsėjo 1 d. mokiniams duris atvėrė naujas, erdvus, atitinkantis Europos standartus, pirmasis mokyklos korpusas, o 2004 m. rugsėjo 1 d. – antrasis korpusas. 2007 m. baigta ketvirto korpuso statyba, kur mokosi pradinių klasių mokiniai, įsikūrė valgykla bei aktų salė.

Nuo 1992 m. iki 2002 m. mokyklai vadovavo Vytautas Dailidka.

Nuo 2002 m. rugsėjo 1d. iki šiol gimnazijai vadovauja Danuta Zuzo.

2006 m. gruodžio 26 d.mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

2009-2010 m.m.  gimnazijoje mokėsi 379 mokiniai, dirbo 50 pedagogų.

2010-2011 m.m.  gimnazijoje mokėsi 387 mokiniai, dirbo 53 pedagogai.

2011-2012 m.m.  gimnazijoje mokėsi 369 mokiniai, dirbo 48 pedagogai.

2012-2013 m.m.  gimnazijoje mokėsi 376 mokiniai, dirbo 46 pedagogai.

2013-2014 m.m.  gimnazijoje mokėsi 359 mokiniai, dirbo 44 pedagogai.

2014-2015 m.m.  gimnazijoje mokėsi 354 mokiniai, dirbo 43 pedagogai.

2015-2016 m.m.  gimnazijoje mokėsi 340 mokiniių, dirbo 42 pedagogai.

2016-2017 m.m.  gimnazijoje mokėsi 337 mokiniai, dirba 40 pedagogų.

2017-2018 m.m.  gimnazijoje mokėsi 331 mokinys, dirba 44 pedagogai.

2020-2021 m.m. gimnazijoje mokosi 332 mokiniai, dirba 40 pedagogų.

Gimnazija turi pradinio ugdymo “Šalčios” skyrių lietuvių dėstoma kalba.

Atnaujinta: 2020-09-25