Darbo santykius reglamentuojantys dokumentai

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
KLASĖS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
ASMENINIŲ DAIKTŲ NAUDOJIMO GIMNAZIJOS PATALPOSE TAISYKLĖS
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Nuotolinio darbo gimnazijoje tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2020-01-09