Mokytojai

 

Eil.Nr. Mokytojo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas
 1.  
Diana Andruškevičienė Metodininkė Pradinės klasės
 1.  
Janina Oszustovicz Metodininkė Šokis
 1.  
Rimutė Šiškevičienė Vyr.mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra
Etninė kultūra
 1.  
Gintaras Turonis Vyr.mokytojas

Technologijos

Fotografija

 1.  
Teresa Beržanska

Metodininkė

Biologija
Gamta ir žmogus

Chemija

 1.  
Irena Blažukonienė Metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
 1.  
Marytė Bogdevičienė Vyr.mokytoja Fizinis ugdymas
 1.  
Lina Giedrienė Vyr.mokytoja

Technologijos

Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba

Turizmas ir mityba

Ekonomika ir verslumas

 1.  
Rima Česokienė Mokytoja

Etika

Psichologija

 1.  
Emilija Zuzienė Vyr.mokytoja Anglų kalba
 1.  
Danuta Zuzo Vyr.mokytoja Fizika 
 1.  
Galina Andrukonis Vyr.mokytoja

Matematika
 

 1.  
Tatjana Jancevič Vyr.mokytoja Rusų kalba
Vokiečių kalba
 1.  
Žana Bogdevičienė Metodininkė Chemija
 1.  
Liudmila Jurgelevičienė Metodininkė

Istorija
Pilietiškumo pagrindai

geografija

 1.  
Teresa Tinaševa  Metodininkė Rusų kalba
 1.  
Ivan Sankovskij Vyr.mokytojas Fizinis ugdymas
 1.  
Eglė Kiriuškinienė Vyr.mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra
 1.  
Rūta Kulpovičienė Vyr.mokytoja

Priešmokyklinis ugdymas

 1.  
Evelina Kurbedienė Vyr.mokytoja Ikimokyklinis ugdymas
 1.  
Alicija Leuto Vyr.mokytoja Tikyba
 1.  
Elena Leveckienė Metodininkė Pradinės klasės
 1.  
Birutė Lukaševičienė Metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
 1.  
Virginija Mikelevičienė Metodininkė Pradinės klasės
 1.  
Liliana Talmontienė Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Vitalija Voronovič Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Ingrida Voronovič Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas
 1.  
Regina Nekrevič Vyr.mokytoja Fizika
 1.  
Dovilė Blažukienė Vyr.mokytoja

Inform.technologijos

 1.  
Larisa Portnaja Vyr.mokytoja Matematika
 1.  
Darjuš Belopetrovič Vyr.mokytojas Fizinis ugdymas
 1.  
Liudmila Šeškienė Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Gražina Šibekienė Vyr.mokytoja Matematika 
 1.  
Rita Lysenko Metodininkė Geografija
 1.  
Jadvyga Sinkevič Metodininkė
Vyr.mokytoja
Muzika
Dailė
 1.  
Vida Kajokaitė Vyr.mokytoja Anglų kalba
 1.  
     
 1.  
     

 

Atnaujinta: 2023-03-20