Mokytojai

 

Eil.Nr. Mokytojo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas
 1.  
Diana Andruškevičienė Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Janina Oszustovicz Metodininkė Šokis
 1.  
Rimutė Šiškevičienė Vyr.mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra
Etninė kultūra
 1.  
Gintaras Turonis Vyr.mokytojas

Technologijos

 1.  
Teresa Beržanska Metodininkė

Biologija
Gamta ir žmogus

 1.  
Irena Blažukonienė Metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
 1.  
Marytė Bogdevičienė Vyr.mokytoja Fizinis ugdymas
 1.  
Lina Giedrienė Mokytoja

Technologijos

 1.  
Rima Česokienė Mokytoja

Etika

Psichologija

 1.  
Emilija Zuzienė Vyr.mokytoja Anglų kalba
 1.  
Danuta Zuzo Vyr.mokytoja Fizika 
 1.  
Alicija Grabštunovič Vyr.mokytoja

Matematika
Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba

 1.  
Tatjana Jancevič Vyr.mokytoja Rusų kalba
Vokiečių kalba
 1.  
Žana Bogdevičienė Metodininkė Chemija
 1.  
Liudmila Jurgelevičienė Metodininkė

Istorija
Pilietiškumo pagrindai

 1.  
Teresa Tinaševa  Metodininkė Rusų kalba
 1.  
Ivan Sankovskij Vyr.mokytojas Fizinis ugdymas
 1.  
Eglė Kiriuškinienė Vyr.mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra
 1.  
Rūta Kulpovičienė Vyr.mokytoja

Priešmokyklinis ugdymas

 1.  
Evelina Kurbedienė Vyr.mokytoja Ikimokyklinis ugdymas
 1.  
Alicija Leuto Vyr.mokytoja Tikyba
 1.  
Elena Leveckienė Metodininkė Pradinės klasės
 1.  
Birutė Lukaševičienė Metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
 1.  
Virginija Mikelevičienė Metodininkė Pradinės klasės
 1.  
Liliana Talmontienė Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Vitalija Voronovič Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Ingrida Voronovič Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas
 1.  
Regina Nekrevič Vyr.mokytoja Fizika
 1.  
Marija Nikrevič Vyr.mokytoja

Inform.technologijos

Ekonomika ir verslumas

 1.  
Larisa Portnaja Vyr.mokytoja Matematika
 1.  
Darjuš Belopetrovič Vyr.mokytojas Fizinis ugdymas
 1.  
Liudmila Šeškienė Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Gražina Šibekienė Vyr.mokytoja Matematika 
 1.  
Rita Lysenko Metodininkė Geografija
 1.  
Jadvyga Sinkevič Metodininkė
Vyr.mokytoja
Muzika
Dailė
 1.  
Vida Kajokaitė Vyr.mokytoja Anglų kalba
 1.  
     
 1.  
     

 

Atnaujinta: 2021-09-06