Neformalus švietimas

NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
2019 - 2020 m.m. I pusmetis

Užsiėmimo vado-vas, mokytojas

Užsiėmimo pavadinimas

Pirma-
dienis

Antra-
dienis

Trečia-
dienis

Ketvirta-
dienis

Penkta-
dienis

Patalpos

SVEIKA GYVENSENA, SPORTAS

V. Mikelevičienė

“Judrieji žaidimai ir kvadratas”
1-2 kl.

3-4 kl.

 

 

12.05 - 12.50

 

 

 

 

13.55-14.40

 

 

 

Sporto salė

M. Bogdevičienė

Judrieji  žaidimai
5-8, IG kl.

 

14.45 -15.30

 

 

 

Sporto salė

M. Bogdevičienė

Futbolas ( merg.)
5-8 kl.

 

14.45 -15.30

 

 

 

Sporto salė

D.Belopetrovič

Tenisas mažiesiems
1-8 kl.

       

13.55 -14.40

Ia. fojė
 prie sporto salės

D.Belopetrovič

Futbolas  (bern.)
6-8 kl.

      15.00-
15.45

 

Sporto salė

D.Belopetrovič

Krepšinis (bern.)
I-IVG kl.

      16.00-
17.30

 

Sporto salė

D.Belopetrovič Tinklinis
(mišri grupė)
I-IVG kl.
        16.00-
17.30
Sporto salė
I.Sankovskij "Gelbėtojai"
5-8 kl.
15.00-
15.45
        Sporto salė
I.Sankovskij Drąsūs, stiprūs,
vikrūs
5-8 kl.
14.00-
14.45
        Sporto salė
I.Sankovskij Aerobika       18.00-
18.45
  Sporto salė

MENINĖ RAIŠKA, MENO KOLEKTYVAI

J.Sinkevič

Kanklininkų  ansamblis
„Versekėlė“
5-8, I-IVG kl.

 

14.45-15.30

   

 

Kab. nr.302

J.Oszustovicz

Choreografija
1-4 kl.

5-8 kl.
 

IIIG  kl.

 

 

13.00 -
13.45

13.55-
14.40

14.45-
15.30

 

 

 

Kab. nr.250

L.Rozmyslo-
vičienė

Vokalinis
ansamblis

 

   

13.00- 13.45

13.55-
14.40

Kab.nr. 229

L.Rozmyslo-
vičienė

Jaunučių choras “Dainelė”
1-4 kl.

13.00– 13.45

     

13.00- 13.45

Aktų salė

TECHNINĖ KŪRYBA, SAVIRAIŠKA

A. Leuto

“Jėzaus maži
dideli draugai”
3 kl.

12.05- 12.50

       

Kab. nr.322

M.Nikrevič

„Informatika
be ribų“ 1-4 kl.

13.00-
13.45

       

Kab. nr.311

L.Giedrienė Menų kalvė"
5-8 kl.
14.00-
15.30
        Kab. nr.148
J.Sinkevič "Linksmasis pieštukas"
1-8 kl.
  13.00-
13.45
  13.00-
​13.45
  Kab. nr.205

KRAŠTOTYRA

E.Leveckienė

„Pažink gimtinę
ir save“
1-4 kl.

13.00– 13.45

 

   

 

Kab. nr.248

D.Belopetrovič

„Jaunojo
pasieniečio
būrelis“

 

 

 

 

15.00– 15.45

Kab. nr.165

L.Jurgelevičienė

„Jaunųjų
muziejininkų
būrelis“

   

 

 

13.55- 14.40

Muziejus „Atmintis“

 

Atnaujinta: 2019-11-21