Projektinė veikla

Gimnazija dalyvavo Europos Sąjungos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis“.

 

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.


Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.


Projekto metu gimnazija buvo aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonėmis bei įranga iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Mokymo priemonės bei įranga skirta 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams.


Gautos priemonės naudojamos atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-4 ir 5-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą.


Yra parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. pamokų veiklos aprašai ir vaizdo įrašai, kurie skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Metodinė medžiaga yra patalpinta projekto svetainėje “Vedlys” news://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

 

Šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

 

 

Įrašo autorius: Atnaujinta: 2023-03-20