Prevencinė veikla

OLWEUS PPP ĮGYVENDINIMAS

OPKUS PLANAS 2020-2021 m.m.

OPKUS PLANAS 2019-2020 m.m.

LAIŠKAS TĖVAMS

PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS BEI INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS

2020 metų OLWEUS PPP KASMETINIO TYRIMO REZULTATAI

Siekiant sumažinti patyčių kultūros apraiškas mūsų gimnazijoje, 2015 m.m. pradėta įgyvendinti  Olweus patyčių prevencijos programa. 2020 metais gimnazija antrą kartą tapo sertifikuota OLWEUS mokykla ir mes visi tuo be galo didžiuojamės!

Jau penktus  metus vykdome 3-8, I-II klasių mokinių tyrimą apie patyčių paplitimą. 2021 m. vasario 15 d. OLWEUS PPP instruktorė Jurgita Večerskienė MSG ir KK nariams pristatė kasmetinį  tyrimą. Mokiniai atsakinėjo į OLWEUS PPP klausimus apie patyčių situaciją mūsų gimnazijoje 2020 m.lapkričio pabaigoje. Reikėjo atsakyti į tokius klausimus: ar tau patinka mokykla? Kiek draugų turi klasėje? Kiek kartų per paskutinius 2-3 mėnesius patyrei patyčias? Kiek kartų tyčiojaisi iš kitų? Ir t.t.

Norime pasidžiaugti, kad nuo OLWEUS programos diegimo pradžios iki dabar mūsų gimnazijoje patyčių sumažėjo per pusę – 53 proc.!!!

Tikriausiai visi sutiks, kad tarpusavio santykiai svarbūs mūsų psichinei, emocinei ir fizinei sveikatai. Juk jeigu mes nepatiriame smurto, patyčių, žeminimo, atstūmimo, sunkių emocijų,  galime jaustis savimi, noriai bendraujame, jaučiamės pozityvūs ir darbingi. 

Kas yra patyčios?

   Patyčios – tai įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni kitus. Tai gali būti:

 • apkalbinėjimas;
 • erzinimas;
 • gąsdinimas;
 • ignoravimas;
 • kabinėjimasis;
 • kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas;
 • mušimas;
 • piktų, erzinančių SMS žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas;
 • pinigų atiminėjimas;
 • pravardžiavimas;
 • stumdymas ir kt.   

   2020 metų tyrimas atskleidė, kad 12,2 proc. gimnazijos 3-8 ir I-II klasių mokinių kenčia nuo patyčių, o 7,2 proc. mokinių pasakė, kad tyčiojasi iš kitų.   Visus metus buvo vykdomos prevencinės priemonės prieš patyčias. Patyčių situacija stebima ir nuotolinio mokymosi metu.

    2021 metais tęsime pradėtus darbus.Organizuodami Olweus veiklas, įgyvendinsime šiuos uždavinius

 1.  Pakoreguosime drausminimo kopėtėles ir jas nuolat priminsime vaikams;
 2.  Atidžiai stebėsime, kad būtų laikomasi 4 taisyklių prieš patyčias;

 Aptarsime ir analizuosime patyčių stabdymo žingsnius (klasės valandėlėse, MSG susitikimuose).  

 

OLWEUS KLASĖS VALANDĖLĖS​

Metodinė medžiaga klasės vadovams

http://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Comic-Book-LT.pdf - knyga “Vaikystė be smurto” lietuvių kalba

 
Atnaujinta: 2021-03-12