Tėvams

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

Informuojame, kad prašymus į Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnaziją nuo š. m. kovo 1 d. galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/.

     Vaikai ir mokiniai į Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigas priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus, vadovaujantis Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-777 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

     Priėmimo tvarkos aprašas, prašymų formos skelbiamos:

Klasė Laisvų vietų
skaičius
Maksimalus planuojamų
priimti vaikų skaičius
1 16 24
2 2 2
3 2 2
4 15 15
5 5 5
6 7 7
7 9 9
8 29 29
IG 7 7
IIG 4 4
IIIG 10 10
IVG 5 5
Ikimokyklinio ugdymo grupė 8 10
Ikimokyklinio ugdymo grupė (T) 5 6
Priešmokyklinio ugdymo grupė 13 20
Atnaujinta: 2022-05-11