Aktualijos

„RAPOLIONIEČIAI“

    Esame Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos mokiniai. Didžiuojamės, kad mūsų gimnazija pavadinta Eišiškių krašto šviesuolio vardu.

   S. Rapolionis gimė apie 1500 m. netoli Eišiškių, dabartiniame Gornostajiškių kaime. Jo tėvas – smulkus Eišiškių valsčiaus bajoras. S.Rapolionio gyvenimas ir literatūrinis palikimas labai svarbus kiekvienam iš mūsų. Tai žmogus, rūpinęsis lietuvių švietimu, daug prisidėjęs prie pirmosios lietuviškos knygos rašymo. Jei ne ankstyva jo mirtis, greičiausiai ir jam būtų atitekusi pirmosios lietuviškos knygos autorių garbė. Žinoma, jog Martyno Mažvydo „Katekizme“ yra net 5 giesmės, kurios galėjo būti verstos Stanislovo Rapolionio.

   Lapkričio 14 d. mes, 8 b klasės mokiniai, vykome į Gornostajiškių kaimą. Čia, prie S. Rapolionio paminklo, vyko netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „S. Rapolionis – Eišiškių krašto šviesuolis“ (mokyt. B. Lukaševičienė). Prisiminėme šį didį žmogų ir jo nuopelnus. Anot  B. Holtorpijaus, tai „ ... tautos pažiba, <...> vyras labai įžymus, vertas didžiausios garbės <...>“.

   8 b klasės mokiniai gražiai prižiūri S. Rapolionio paminklo aplinką. Taigi, ir šiemet ją gražiai sutvarkėme. Šio didžio žmogaus atminimas visada bus gyvas mūsų gimnazijos mokinių širdyse.

___________________________

Įrašo autorius:
Birutė Lukaševičienė
lietuvių kalbos mokytoja