Aktualijos

KŪRYBINĖ – EDUKACINĖ VALANDĖLĖ ,,KNYGNEŠIAI – LIETUVIŠKO ŽODŽIO NEŠĖJAI“

Juozas Vaičionis

KNYGNEŠYS

Šunys pavartėmis landžios,

Durys kryžmai užkaltos.

Vakaras gena balandžius,

Lyg tremtinio sielvartą baltą.

Jis “Aušrą”, jis “Apžvalgą” nešė,

Jis nešė mums laisvę ir šviesą,

O jėgos lašas po lašo

Jam Sibiro tundroj išblėso...

 

     Kovo 16 – Knygnešio diena. Kovo 17 dieną Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos 4a klasės mokiniai  skubėjo į Eišiškių vaikų biblioteką prasmingai paminėti šią svarbią Lietuvai datą. Susitikimo pradžioje bibliotekininkė Rita Dovsevičienė paklausė vaikų, ką jie žino apie Knygnešius, priminė apie garsų Knygnešį Jurgi Bielinį, kuris buvo ne tik Lietuvos knygnešys, bet ir publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis. Jis laikomas Vidurio ir Vakarų Lietuvoje veikusio draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo tinklo įkūrėju.  Vėliau išsamiau papasakojo  apie knygnešystę:  tai– XIX amžiaus Lietuvos istorijos fenomenas, patriotinė veikla, nukreipta prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią daugiau kaip 40 metų. Po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas lietuvių kalba, tiksliau, parašytas naudojantis lotyniško pagrindo abėcėle. Lietuviai šiam reikalavimui priešinosi. Lietuviški leidiniai buvo spausdinami užsienyje (tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje, Amerikoje), nelegaliai gabenami per sieną ir platinami Lietuvoje, kuri tuo metu buvo carinės Rusijos imperijos sudėtyje . Vėliau pažiūrėjome labai prasmingą filmą ,,Knygnešys“. Aptarę filmą vaikai gavo užduotį: naudojant senų žurnalų ir laikraščių iškarpas sukurti savo knygą. Visi labai noriai dirbo, stengėsi, o vėliau pristatė savo sukurtas knygeles.

     Po prasmingos edukacinės popietės vaikai gavo po saldžią dovanėlę ir,  pažadėję sugrįžti ,išskubėjo namo.

___________________________

Įrašo autorius:
Vitalija Voronovič
pradinių klasių mokytoja