Aktualijos

GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ Į LAISVĄ DARBO VIETĄ

Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija skelbia atranką į laisvą darbo vietą :

Ūkvedys – 1 etatas.

Darbo pradžia 2024 m. sausio 2 d.

Pareigybės lygis - B.

Pareiginės algos koeficientas - 0,94

Reikalavimai:

ne žemesnis, kaip  aukštesnysis techninis išsilavinimas;

privalo turėti darbo įgūdžių ūkio aptarnavimo srityje;

išmanyti gimnazijos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;

turėti darbo kompiuteriu įgūdžių.

Ūkvedžio pareigybės paskirtis - organizuoti aptarnaujančio personalo veiklą, rūpintis ūkinio inventoriaus ir teritorijos saugumu bei atnaujinimu; atlikti ūkines operacijas ir rengti šių operacijų dokumentus, organizuoti viešuosius pirkimus.

Pretendentai į pasirinktą pareigybę pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą  dalyvauti atrankoje;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą.

Atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis)

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai teikiami  iki 2023 gruodžio 21 d. adresu  Jono Pauliaus II g., 26, Eišiškės atvykus į įstaigą,  arba el. paštu rapolioniogimnazija@gmail.com

Pasiteiravimui  tel. 8 380 56748

___________________________

Įrašo autorius:
Danuta Zuzo
gimnazijos direktorė