Aktualijos

METODINIS RENGINYS „KOLEGA KOLEGAI“

   Šiandienos ugdymas (is) – iššūkis tiek mokiniams, tiek mokytojams. Nuo 2023 m. rugsėjo nelyginių klasių mokiniai ugdomi pagal atnaujintas programas, keičiasi vertinimo sistema, mokyklose atsiranda nemažai naujovių. Mūsų gimnazijos mokytojai dalyvauja įvairiuose mokymuose, tikslinėse konsultacijose, domisi visomis naujienomis ir, be abejo, dalijasi savo darbo patirtimi su kolegomis stebėdami vieni kitų pamokas, aptardami atnaujintų programų įgyvendinimą metodinėse grupėse.

   Mokinių Kalėdų atostogų metu gimnazijoje vyko tradicinis metodinis renginys „Kolega kolegai‘, kurio tema – „Atnaujintų programų diegimas, sėkmės, sunkumai, rezultatai“.

   Pradinių klasių mokytoja metodininkė V.Mikelevičienė kalbėjo apie atnaujintą pradinio ugdymo turinį. Dalijosi patirtimi, kas pasikeitė nuo 2023-2024 m.m., kalbėjo apie kompetencijas, vertinimą, naujus pradinio ugdymo dalykus. Sunkiausia tai, jog dar šiandien neturime vadovėlių 3 klasei, todėl mokytojas privalo pasitelkti savo kūrybiškumą, žinias, išradingumą ir atliepti mokinių lūkesčius bei  poreikius.

   Vyresnioji pradinių klasių mokytoja V.Voronovič kalbėjo apie atnaujintų Bendrųjų programų tikslus, būdus, įrankius, mokymo priemones. Teigė, jog ugdydama pirmokus pagal atnaujintas programas, tikisi aukštesnių mokinių pasiekimų, nuoseklesnio ir gilesnio proceso. Akcentavo, jog pamokose turėtų dominuoti mokinys, o mokytojas – pagalbininkas. Pasidžiaugė, kad visi gimnazijos pirmokai turi vadovėlius.

   Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė I.Blažukonienė sakė, jog sunkoka dirbti, nes kai kurių klasių mokiniai  iki šiol neturi vadovėlių, todėl ieškant literatūros kūrinių ar kitos medžiagos tenka pavargti.

   Muzikos mokytoja metodininkė J.Sinkevič kalbėjo apie pamokas netradicinėse erdvėse ir galimybę mokytojams 30 procentų ugdymo turinio rinktis savo nuožiūra.

   Vyresnioji anglų kalbos mokytoja E.Zuzienė dalijosi patirtimi apie integracines pamokas. Teigė, jog anglų kalbą integruoja ir dar dažniau  galėtų integruoti į daugelį dalykų. Pasiūlė nemažai konkrečių integracinių veiklų.  Sakė, jog  produktyviai išnaudoja mokytojo nuožiūra skiriamą laiką ugdymo turinio įgyvendinimui.

   Puikų pristatymą apie savo veiklas, vertinimą, kompetencijos grįstą ugdymą pristatė biologijos mokytoja metodininkė T.Beržanska. pateikė pamokų uždavinių formuluotes, sėkmės kriterijus, pasidalijo savo pamokų mokymo būdų bei metodų įvairove. Kvietė kolegas dar nuosekliau bendrauti ir bendradarbiauti.

  Renginys pavyko. Buvo smagu pasidžiaugti kolegų patirtimi, pasidalinti sėkmėmis, aptarti sunkumus. Metodinio renginio iniciatorius – Metodinė taryba (pirmininkė direktoriaus pavaduotoja matematikos mokytoja metodininkė G.Šibekienė).

___________________________

Įrašo autorius:
Eglė Kiriuškinienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui