Aktualijos

MINĖJOME TARPTAUTINĘ GIMTOSIOS KALBOS DIENĄ

     Vasario 21 dieną minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena, skirta atkreipti dėmesį į kalbų ir kultūrų įvairovę, skatinti daugiakalbystę. Gimtoji kalba – savita tautos ypatybė, mąstymo išraiška. Mes, lietuviai, turime labai svarbų uždavinį – išsaugoti savo gimtąją kalbą, ją puoselėti ir mylėti.

    Šių metų vasario 29 d. Eišiškių miesto bibliotekoje vyko integruota pamoka-renginys „Kalba – tautos gyvybė“. Minėjome Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Pamokoje dalyvavo IGa ir IGb klasių gimnazistai.

     Bibliotekininkė Barbara Vodeiko pristatė filmą „Mokslo sriuba“ bei vaizdo įrašą „Neregėta Lietuva“. Devintokai aktyviai įsitraukė į diskusiją apie gimtosios kalbos svarbą bei Lietuvos kraštovaizdžius, kurių buvo dar neregėję.

    Lietuvių kalbos mokytoja Birutė Lukaševičienė mokiniams paruošė viktoriną „Kalbu lietuviškai“. Kalbėjome apie etnografinių Lietuvos regionų savitumus, lietuvių papročius ir tradicijas, prisiminėme įdomiausias patarles, priežodžius, klausėme lietuvių liaudies dainų aukštaičių ir žemaičių tarme.

     Lietuvių kalbininkas Jonas Jablonskis sakė: „Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“. Taigi šiais laikais mes turime siekti išsaugoti savo kalbą. Pastatykime šį paminklą kartu!

___________________________

Įrašo autorius:
Birutė Lukaševičienė
lietuvių kalbos mokytoja