Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 METAI

I KETVIRTIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 M. I KETVIRTIS

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA 2023 M. I KETVIRTIS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2023 M. I KETVIRTIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2023 M. I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2023 M. I KETVIRTIS

2022 METAI

I KETVIRTIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA 2022 M. I KETVIRTIS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2022 M. I KETVIRTIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2022 M. I KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2022 M. I KETVIRTIS

II KETVIRTIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. II KETVIRTIS

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA 2022 M. II KETVIRTIS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2022 M. II KETVIRTIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2022 M. II KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2022 M. II KETVIRTIS

III KETVIRTIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. III KETVIRTIS

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA 2022 M. III KETVIRTIS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2022 M. II KETVIRTIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2022 M. III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2022 M. III KETVIRTIS

 

METINĖ ATASKAITA:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M.

FBA 2022 M.

FBA_1 2022 M.

FINANSAVIMO SUMOS 2022 M.

FINANSAVIMO_SUMU_LIK 2022 M.

GALUTINIOS_SUMOS 2022 M.

GRYNASIS_TURTAS 2022 M.

IMT 2022 M.

IMT 2022 M.

INT 2022 M.

ISANKSTINIAI_APMOKEJIMAI 2022 M.

ISIPAREIGOJIMAI 2022 M.

KITOS_PAJAMOS 2022 M.

PINIGAI 2022 M.

PINIGU_SRAUTAI 2022 M.

PINIGU_SRAUTAI_1 2022 M.

SEGMENTAI 2022 M.

SEGMENTAI_1 2022 M.

TRUMPALAIKES_MOK_SUMOS 2022 M.

VRA 2022 M.

Įrašo autorius: