Tvarkaraščiai

 

  1 klasė 2 klasė 3a klasė 3b klasė 4a klasė 4b klasė
Pirmadienis 1 LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
2 LIETUVIŲ KALBA PASAULIO PAŽINIMAS MUZIKA LIETUVIŲ KALBA KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA
3 MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
4 KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ
5 KŪNO KULTŪRA MUZIKA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA ANGLŲ KALBA PASAULIO PAŽINIMAS
Antradienis 1 MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA ŠOKIS
2 ŠOKIS ANGLŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
3 LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA ANGLŲ KALBA ŠOKIS MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA
4 MUZIKA DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS ŠOKIS PASAULIO PAŽINIMAS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS
5 DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS KŪNO KULTŪRA PASAULIO PAŽINIMAS MUZIKA ŠOKIS ANGLŲ KALBA
6     ANGLŲ KALBA      
Trečiadienis 1 LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA MATEMATIKA
2 LIETUVIŲ KALBA MUZIKA MATEMATIKA MATEMATIKA ANGLŲ KALBA MUZIKA
3 MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA MUZIKA ANGLŲ KALBA TIKYBA LIETUVIŲ KALBA
4 MUZIKA LIETUVIŲ KALBA KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA LIETUVIŲ KALBA PASAULIO PAŽINIMAS
5   DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS PASAULIO PAŽINIMAS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA
Ketvirtadienis 1 MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA
2 PASAULIO PAŽINIMAS LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
3 LIETUVIŲ KALBA ANGLŲ KALBA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA MUZIKA MATEMATIKA
4 DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS MATEMATIKA ANGLŲ KALBA DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS LIETUVIŲ KALBA DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS
5 TIKYBA PASAULIO PAŽINIMAS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS MUZIKA PASAULIO PAŽINIMAS ANGLŲ KALBA
6       ANGLŲ KALBA    
Penktadienis 1 LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA PASAULIO PAŽINIMAS TIKYBA
2 LIETUVIŲ KALBA TIKYBA LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA
3 PASAULIO PAŽINIMAS LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA ANGLŲ KALBA MUZIKA LIETUVIŲ KALBA
4 KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA TIKYBA PASAULIO PAŽINIMAS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS MUZIKA
5     DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS TIKYBA, ETIKA ETIKA ETIKA

 

  5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė
Pirmadienis 1 MATEMATIKA MUZIKA ETNINĖ KULTŪRA MATEMATIKA
2 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA GEOGRAFIJA CHEMIJA
3 ISTORIJA ISTORIJA BIOLOGIJA MUZIKA
4 DAILĖ LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ISTORIJA KŪNO KULTŪRA
5 ŽMOGAUS SAUGA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
6 KLASĖS VALANDĖLĖ MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ISTORIJA
Antradienis 1 MATEMATIKA RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
DAILĖ LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
2 ANGLŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA
3 GAMTA IR ŽMOGUS GEOGRAFIJA ANGLŲ KALBA DAILĖ
4 TECHNOLOGIJOS ANGLŲ KALBA BIOLOGIJA ANGLŲ KALBA
5 TECHNOLOGIJOS ISTORIJA MATEMATIKA FIZIKA
6   GAMTA IR ŽMOGUS FIZIKA TECHNOLOGIJOS
7     INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS 2 GR.
 
Trečiadienis 1 MATEMATIKA DAILĖ MATEMATIKA ISTORIJA
2 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA ISTORIJA CHEMIJA
3 INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA GEOGRAFIJA MATEMATIKA
4 TIKYBA
ETIKA
GAMTA IR ŽMOGUS RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
5 GAMTA IR ŽMOGUS INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS MUZIKA GEOGRAFIJA
6 ETNINĖ KULTŪRA TIKYBA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA KŪNO KULTŪRA
7     PROGRAMA "GYVAI" INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS 2 gr.
Ketvirtadienis 1 MATEMATIKA ANGLŲ KALBA KŪNO KULTŪRA  ANGLŲ KALBA
2 ISTORIJA KŪNO KULTŪRA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA BIOLOGIJA
3 KŪNO KULTŪRA TECHNOLOGIJOS RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
4 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA TECHNOLOGIJOS ANGLŲ KALBA FIZIKA
5 ANGLŲ KALBA RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
TECHNOLOGIJOS LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
6   LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA TECHNOLOGIJOS ANGLŲ KALBA
7   ETIKA TIKYBA
ETIKA
ETNINĖ KULTŪRA
Penktadienis 1 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA GEOGRAFIJA KŪNO KULTŪRA  LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
2 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA ANGLŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
3 KŪNO KULTŪRA ETNINĖ KULTŪRA MATEMATIKA TIKYBA
4 ANGLŲ KALBA KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ
5 MUZIKA ANGLŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA
6   KŪNO KULTŪRA   GEOGRAFIJA

 

  IGa klasė IGb klasė IIG klasė IIIG klasė IVG klasė
Pirmadienis 1 CHEMIJA GEOGRAFIJA PILIETIŠKUMO PAGRINDAI BIOLOGIJA (A)
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS (A)
ORTOGRAFIJA IR PUNKTUACIJA
2 MATEMATIKA BIOLOGIJA MATEMATIKA RUSŲ KALBA ISTORIJA
3 MATEMATIKA CHEMIJA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
4 BIOLOGIJA ANGLŲ KALBA RUSŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA
5 DAILĖ MATEMATIKA FIZIKA ISTORIJA RUSŲ KALBA
6 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA KŪNO KULTŪRA CHEMIJA VERSLAS IR VADYBA
7 EKONOMIKA KŪNO KULTŪRA   INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS FIZIKA
Antradienis 1 ANGLŲ KALBA TECHNOLOGIJOS ANGLŲ KALBA FIZIKA
ISTORIJA (A)
GEOGRAFIJA
2 MATEMATIKA DAILĖ TECHNOLOGIJOS 1 gr.
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2 gr.
ISTORIJA BIOLOGIJA
3 TECHNOLOGIJOS FIZKA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA RUSŲ KALBA
4 FIZIKA ISTORIJA ISTORIJA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA
5 ISTORIJA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ANGLŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
6 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA INFORMACINĖS
TECHNOLOGIJOS
PILIETIŠKUMO PAGRINDAI MATEMATIKA ANGLŲ KALBA
7 KŪNO KULTŪRA EKONOMIKA ANGLŲ KALBA BIOLOGIJA
FIZIKA
MATEMATIKA (A)
Trečiadienis 1 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ANGLŲ KALBA TIKYBA ORTOGRAFIJA IR PUNKTUACIJA
GEOGRAFIJA (A)
BIOLOGIJA (A)
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS (A)
2 TIKYBA BIOLOGIJA MATEMATIKA GEOGRAFIJA KŪNO KULTŪRA
3 BIOLOGIJA MATEMATIKA KŪNO KULTŪRA RUSŲ KALBA
CHEMIJA (A)
ISTORIJA
4 GEOGRAFIJA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
5 RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA TIKYBA
ETIKA
LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
6 INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ISTORIJA DAILĖ CHEMIJA BIOLOGIJA
7       KŪNO KULTŪRA (A)
MATEMATIKA (A)
CHEMIJA
Ketvirtadienis 1 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA GEOGRAFIJA MUZIKA
STATYBA IR MEDŽIO APDIRBIMAS
TURIZMAS IR MITYBA
ISTORIJA (A)
2 RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
ANGLŲ KALBA MUZIKA
STATYBA IR MEDŽIO APDIRBIMAS
TURIZMAS IR MITYBA
ANGLŲ KALBA
3 FIZIKA GEOGRAFIJA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ANGLŲ KALBA VERSLAS IR VADYBA
4 KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ TIKYBA
ETIKA
KŪNO KULTŪRA
5 ISTORIJA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA BIOLOGIJA 1gr.
CHEMIJA 2gr.
KŪNO KULTŪRA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
6 ANGLŲ KALBA FIZKA BIOLOGIJA 2gr.
CHEMIJA 1gr.
LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
7 MUZIKA KŪNO KULTŪRA TECHNOLOGIJOS 2gr.
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 1 gr.
BIOLOGIJA
FIZIKA (A)
CHEMIJA
Penktadienis 1 ANGLŲ KALBA ANGLŲ KALBA MUZIKA MATEMATIKA (A) MATEMATIKA (A)
2 KŪNO KULTŪRA MUZIKA MATEMATIKA RUSŲ KALBA GEOGRAFIJA
3 MATEMATIKA MATEMATIKA ISTORIJA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ANGLŲ KALBA
4 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA CHEMIJA GEOGRAFIJA MATEMATIKA
5 GEOGRAFIJA CHEMIJA FIZIKA KŪNO KULTŪRA RUSŲ KALBA
6 CHEMIJA TIKYBA RUSŲ KALBA ANGLŲ KALBA FIZIKA
7       ANGLŲ KALBOS MODULIS CHEMIJA (A)

 

Klasė 1t klasė 2t klasė 3t klasė
Pirmadienis 1 SKAITYMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS ANGLŲ KALBA ANGLŲ KALBA
 2  LIETUVIŲ KALBA ANGLŲ KALBA ANGLŲ KALBA
3 MUZIKA MUZIKA MUZIKA
4 MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
5 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
Antradienis 1 TIKYBA TIKYBA TIKYBA
2 MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
3 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
4 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
5 PASAULIO PAŽINIMAS PASAULIO PAŽINIMAS PASAULIO PAŽINIMAS
6 KONSULTACIJA KONSULTACIJA KONSULTACIJA
Trečiadienis 1 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
2 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
3 KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA
4 MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
5      
Ketvirtadienis 1 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
2 MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
3 KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA
4 PASAULIO PAŽINIMAS PASAULIO PAŽINIMAS PASAULIO PAŽINIMAS
5 DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS
Penktadienis 1 MUZIKA MUZIKA MUZIKA
2 KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA
3 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
4 DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS
5   MATEMATIKA MATEMATIKA