Mokslo metų trukmė

 

Klasė

      Ugdymo proceso

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

1-4 klasės
 
5–8 klasės, I-IIIG klasės

2017-09-01

 

2017-09-01

2018-05-31
 
2018-06-15

34
 
36

IVG klasės

2017-09-01

2018-05-25

33

 
 
Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens:                      1-8 bei I-IVG kl.

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų):       1-8 bei I-IVG kl.

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos:                       1-8 bei I-IVG kl.

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų):  1-8  bei I-IVG kl.

2018-04-03

2018-04-06*

Vasaros:                                     1-4 kl.
                                       5–8,  I–IIIG kl.

2018-06-01
2018-06-18

2018-08-31

 

* Gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko užsienio kalbų brandos egzamino dalis, perkeliamos į 04-09 ir 10 dienas;

Atnaujinta: 2017-09-11