Neformalus švietimas

NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
2021 - 2022 m.m. I pusmetis

Užsiėmimo vado-vas, mokytojas

Užsiėmimo pavadinimas

Pirma-
dienis

Antra-
dienis

Trečia-
dienis

Ketvirta-
dienis

Penkta-
dienis

Patalpos

SVEIKA GYVENSENA, SPORTAS

V. Mikelevičienė

“Judrieji žaidimai ir kvadratas”

3-4 kl.

 

 

 

 

 

14.00-14.45

 

 

 

Sporto salė

M. Bogdevičienė

Tinklinis
(mergaitėms) 7-8, IG kl.

   

15.00 -15.45 15.55-16.40

 

 

Sporto salė

D.Belopetrovič

Fitneso ir sveikos gyvensenos

       

17.40 -18.25

Treniruoklių salė

D.Belopetrovič

Futbolas  (bern.)
5-8 kl.

      15.00-
15.45

 

Sporto salė

D.Belopetrovič

Krepšinis (bern.)
I-IVG kl.

      16.00-
17.30

 

Sporto salė

D.Belopetrovič Tinklinis
(mišri grupė)
I-IVG kl.
       

16.00-16.45

16.55-17.40

Sporto salė
I.Sankovskij Sportiniai žaidimai
5-8 kl.
15.00-
15.45 15.55-16.40
        Sporto salė

MENINĖ RAIŠKA, MENO KOLEKTYVAI

J.Sinkevič

Kanklininkų  ansamblis
„Versekėlė“

14.45-15.30

    14.00-14.45

 

Kab. nr.205

J.Oszustovicz

Choreografija

5-8 kl.
IIIG  kl.

 

 

14.00-
14.45

14.55-
15.40

 

 

Kab. nr.250

L.Šeškienė

Dramos būrelis "pasakų skrynią atvėrus..."

 

   

13.05- 13.50

12.10-
12.55

Biblioteka Nr.117

TECHNINĖ KŪRYBA, SAVIRAIŠKA

A. Leuto

Biblijos ratas

  14.00- 14.45      

Kab. nr. 322

M.Nikrevič

„Informatika
be ribų“ 1-4 kl.

13.05-
13.50

       

Kab. nr. 251

M.Nikrevič

Informatikos būrelis

5-8 kl.

14.00-
14.45
        Kab. nr. 251
V.Voronovič "Giliuko laboratorija" 13.05-
13.50
        Kab. nr. 170
L.Giedrienė Floristikos būrelis "Dekoras" 14.50-
15.35
    14.50-
15.35
  Kab. nr. 148
J.Sinkevič "Linksmasis pieštukas"
1-8 kl.
14.00-
14.45
        Kab. nr. 205

KRAŠTOTYRA

D.Andruškevičienė

„Pas močiutę augau“

 

 

13.05– 13.50  

 

Kab. nr.327

D.Belopetrovič

„Jaunojo
pasieniečio
būrelis“

 

 

 

 

15.00– 15.45

Kab. nr.165

L.Jurgelevičienė

„Jaunųjų
muziejininkų
būrelis“

   

14.00- 14.45

   

Muziejus „Atmintis“

 

Atnaujinta: 2021-11-18