Kokybės krepšelis

Kokybės krepšelis

 

Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 Kokybės krepšelis”.

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos 2020-06-05 sutartis Nr.GS (9.3.1)-6105

Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos projekto „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas.

Atnaujinta: 2023-03-20