Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

Veiklos pavadinimas

Mokyklos veiklos tobulinimo sritis

Veiklos trukmė, įgyvendinimo laikotarpis

Infrastruktūra

Aktų salės renovacija/modernizavimas 

Kultūrinis ugdymas 

2024-04-01 – 2024-12-31

Saugios lauko klasės patyriminiam ir aktyviam mokymuisi įrengimas. 

STEAM, 

Kultūrinis ugdymas 

 2024-04-01 – 2024-12-31  

Fizikos laboratorijos įrengimas, modernizavimas 

STEAM 

2024-04-01 – 2024-12-31

Įranga ir mokymo priemonės 

Darbo vietų mokiniams su negalia kabinetuose įrengimas bei jų modernizavimas kompiuterine įranga.  

Įtraukusis  

ugdymas 

2024-04-01 – 2024-08-31 

Informacinių technologijų kabineto įrengimas    

 STEAM 

2024-04-01 -  

2024-12-31   

Kalbų laboratorijos įrengimas     

Kultūrinis ugdymas  

2024-04-01 – 2025-05-31 

Technologijų ir robotikos dirbtuvių įrengimas     

STEAM ugdymas    

2024-04-01 – 2024-12-31  

Aktų salės įranga ir priemonės 

Kultūrinis ugdymas 

2024-04-01 – 2024-12-31 

Fizikos laboratorijos įrengimas 

STEAM 

2024-04-01 – 2024-12-31

Kabinetų bei įrangos atnaujinimas Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje   

STEAM 

Įtraukusis ugdymas 

2024-04-01 – 2025-05-31  

Mokyklos vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas

Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa „Bendruomenės ir komandos formavimas” 

Lyderystė veikiant  

2024-04-01 – 2024-12-31 

Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa „Dalykininkų meistriškumo akademija” (arba lygiavertė ar panašia tema)   

 STEAM 

:2025 m.  

IV ketv.  

Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa aukšto mokymosi potencialo mokinių ugdymas.   

Įtraukusis ugdymas 

2025-09-01 – 2026-04-30 

Stažuotė STEAM centruose Lietuvoje, Lenkijoje (Koperniko mokslo centre), Estijoje (Tartu mokslo centre „AHHAA“).    

 STEAM 

2024 IV ketv.- 2025 IV ketv. 

Kvalifikacijos kėlimo programa "Priemonių įgalinimas ugdant klasę, turinčių spec. poreikių moksleivių" – 40 ak. val. (arba lygiavertė ar panašia tema)  

Įtraukusis ugdymas 

2025-01-01 – 2025-08-31 

Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 60 ak. val. programa „Kultūrinės kompetencijos ugdymas kaip integralus mokymosi procesas“ (arba lygiavertė ar panašia tema)  

Kultūrinis ugdymas 

2024-09-01 – 2024-12-31 

Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa „STEAM taikymas priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (arba lygiavertė ar panašia tema)  

STEAM 

2025-09-01 – 2025-12-31  

Ilgalaikė kvalifikacijos kėlimo programa „Projektinis ir probleminis mokymosi metodas sėkmingai STEAM integracijai“ (arba lygiavertė ar panašia tema)  

STEAM 

2025 m.  

II, III ketv.  

Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas

Tikslingi matematikos įgūdžių lavinimo kursai mokiniams 

Įtraukusis ugdymas 

STEAM 

2024-09-01 – 2026-04-30  

Ilgalaikių robotikos užsiėmimų organizavimas moksleiviams  

STEAM 

 2024-09-01 – 2026-04-30 

Profesinio orientavimo veiklos Spotiself  (panašioje arba lygiavertėje) platformoje. 

Lyderystė veikiant 

 

2024-09-01 – 2026-04-30  

Užsiėmimai jaunojo tyrėjo laboratorijoje   

STEAM 

2024-09-01 – 2026-04-30  

Teminės mokytojų grupės kolegialiam mokymuisi aktualiomis ĮU ir universalaus  dizaino mokymuisi diegimo temomis.  

Įtraukusis ugdymas 

2024-09-01 – 2025-08-31 

Integruotų pamokų (muzikos, šokio) ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas 

Kultūrinis ugdymas 

2024-09-01 – 2025-05-31 

  

Ilgalaikis projektas ,,Tyrinėjančių  mokinių klubas” (arba panašiu pavadinimu)  

STEAM 

2024-09-01 – 2025-05-31  

Šiuolaikinio meno pažinimo dirbtuvės taikant vizualaus mąstymo strategijas  

Kultūrinis ugdymas 

2025-09-01 – 2026-04-30   

Robotikos  mėgėjų draugijos kūrimas   

STEAM 

2024-09-01 – 2026-04-30  

Ilgalaikio projekto grįsto gamtos tyrinėjimu sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas (numatomos tyrinėjimo kryptys: klimato kaita, gamtos ir meno sintezė ir kt.) 

STEAM  

 

2025-09-01 – 2026-04-30  

Pamokų ciklas skaitymo įgūdžiams lavinti 

Įtraukusis ugdymas 

2024-09-01 – 2025-05-31  

Informacinių technologijų pamokų ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas 

STEAM 

2025-09-01 – 2026-04-30   

Fizikos pamokų ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas 

STEAM 

2025-09-01 – 2026-04-30  

Dalinimosi patirtimi lyderystės renginiai plėtojantys įtraukiosios lyderystės, lyderystės mokymuisi kompetencija 

Lyderystė 

2024-09-01-2025-08-31 

Siekiami rezultatai

  1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

 

Įrašo autorius: Atnaujinta: 2024-06-07