Įsivertinimas

GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

Gimnazijos veiklos įsivertinimas buvo atliktas vadovaujantis Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016). Norėjosi išbandyti naujas rekomendacijas ir naują struktūrą, nors šios rekomendacijos patvirtintos 2016-03-39 ir įsigaliojo 2016-09-01.

PASIRINKTAS VERTINIMO  METODAS:

  Apklausa  iqesonline.lt  platformoje:

1. Mokytojų apklausa

2. Mokinių apklausa (5-8, I-IVG kl.)

3.Tėvų apklausa (1-8, I-IVG kl.)

Tikslas:

nuolat įsivertinant gimnazijos veiklą, kryptingai planuoti gimnazijos veiklą bei stiprinti ugdymo proceso organizavimą. 

Atliekant gimnazijos veiklos įsivertinimą buvo naudotasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros teikiama paslauga – interneto platforma „IQES online Lietuva“. Atlikus platųjį gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, kuriame dalyvavo 76% gimnazijos mokytojų, nustatyti gimnazijos veiklos privalumai:

1.1.1.Asmenybės tapsmas;

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai;

4.2.3. Mokyklos tinklaveika

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka;

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai;

tobulintina:

4.3.2.  Nuolatinis profesinis tobulėjimas;

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais;

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu;

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas;

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga;

Buvo atlikta privaloma Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tėvų apklausa (66,5%) bei mokinių apklausa (77% 5-12 klasių). Šitų apklausų rezultatai taipogi panaudoti atliekant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą. Tuo pačiu metu vyko ir Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo tyrimas. Jo rezultatai bus irgi bus pristatyti gimnazijos bendruomenei.

 

Atnaujinta: 2020-01-07