Mokytojai

 

Eil.Nr. Mokytojo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas
 1.  
Diana Andruškevičienė Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Mantas Svirskys Mokytojas Šokis
 1.  
Laima Bandalevičė Metodininkė Lietuvių kalba
Etninė kultūra
 1.  
Jonas Lašakevičius Vyr.mokytojas

Technologijos

Statyba ir medžio apdirbimas

 1.  
Teresa Beržanska Metodininkė

Biologija
Gamta ir žmogus

Chemija

 1.  
Irena Blažukonienė Metodininkė Lietuvių kalba
 1.  
Marytė Bogdevičienė Vyr.mokytoja Kūno kultūra
 1.  
Lina Giedrienė Vyr.mokytoja

Technologijos

Turizmas ir mityba

 1.  
Rima Česokienė Mokytoja Etika
 1.  
Emilija Zuzienė Vyr.mokytoja Anglų kalba
 1.  
Danuta Zuzo Vyr.mokytoja Fizika 
 1.  
Alicija Grabštunovič Vyr.mokytoja

Matematika
Ekonomika ir verslumas

Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba

 1.  
Tatjana Jancevič Vyr.mokytoja Rusų kalba
Vokiečių kalba
 1.  
Žana Bogdevičienė Metodininkė Chemija
 1.  
Liudmila Jurgelevičienė Metodininkė

Istorija
Pilietiškumo pagrindai

 1.  
Barbara Spiridenkova Vyr.mokytoja Vokiečių kalba
 1.  
Ivan Sankovskij Vyr.mokytojas Kūno kultūra
 1.  
Eglė Kiriuškinienė Vyr.mokytoja Lietuvių kalba
 1.  
Rūta Kulpovičienė Vyr.mokytoja

Lietuvių kalba pradinėse klasėse

Priešmokyklinis ugdymas
 

 1.  
Evelina Kurbedienė Vyr.mokytoja Ikimokyklinis ugdymas
 1.  
Alicija Leuto Vyr.mokytoja Tikyba
 1.  
Elena Leveckienė Metodininkė Pradinės klasės
 1.  
Birutė Lukaševičienė Metodininkė Lietuvių kalba
 1.  
Virginija Mikelevičienė Metodininkė Pradinės klasės
 1.  
Liliana Talmontienė Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Vitalija Voronovič Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Ingrida Voronovič Mokytoja Ikimokyklinis ugdymas
 1.  
Regina Nekrevič Vyr.mokytoja Fizika
 1.  
Marija Nikrevič Vyr.mokytoja
Mokytoja

Inform.technologijos
Žmogaus sauga

 1.  
Larisa Portnaja Vyr.mokytoja Matematika
 1.  
Darjuš Belopetrovič Vyr.mokytojas Kūno kultūra
 1.  
Liudmila Šeškienė Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Gražina Šibekienė Vyr.mokytoja Matematika 
 1.  
Tatjana Sidorovič Vyr.mokytoja Istorija
Geografija
 1.  
Jadvyga Sinkevič Metodininkė
Vyr.mokytoja
Muzika
Dailė
 1.  
Jurgita Ignatavičienė Vyr.mokytoja Anglų kalba
 1.  
Vida Kajokaitė Vyr.mokytoja Anglų kalba
 1.  
Teresa Tinaševa Metodininkė Rusų kalba
 1.  
Laurita Rozmyslovičienė Mokytoja Muzika

 

Atnaujinta: 2019-02-04