Mokytojai

 

Eil.Nr. Mokytojo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas
 1.  
Diana Andruškevičienė Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Mantas Svirskys Mokytojas Šokis
 1.  
Laima Bandalevičė Metodininkė Lietuvių kalba
Etninė kultūra
 1.  
Jonas Lašakevičius Vyr.mokytojas

Technologijos

Statyba ir medžio apdirbimas

 1.  
Teresa Beržanska Metodininkė Biologija
Gamta ir žmogus
 1.  
Irena Blažukonienė Metodininkė Lietuvių kalba
 1.  
Marytė Bogdevičienė Vyr.mokytoja Kūno kultūra
 1.  
Danguolė Sereičikienė Vyr.mokytoja

Technologijos

Turizmas ir mityba

 1.  
Rima Česokienė Mokytoja
Psichologė
Etika
 
 1.  
Emilija Zuzienė Vyr.mokytoja Anglų kalba
 1.  
Danuta Zuzo Vyr.mokytoja Fizika 
 1.  
Alicija Grabštunovič Vyr.mokytoja Matematika
Ekonomika ir verslumas
 1.  
Tatjana Jancevič Vyr.mokytoja Rusų kalba
Vokiečių kalba
 1.  
Nijolė Jotko Vyr.mokytoja Chemija
 1.  
Liudmila Jurgelevičienė Metodininkė

Istorija
Pilietiškumo pagrindai

Etika

 1.  
Barbara Spiridenkova Vyr.mokytoja Vokiečių kalba
 1.  
Romas Urvikis Metodininkas Kūno kultūra
 1.  
Eglė Kiriuškinienė Vyr.mokytoja Lietuvių kalba
 1.  
Rūta Kulpovičienė Vyr.mokytoja
Mokytoja padėjėja
Lietuvių kalba pradinėse klasėse
 
 1.  
Evelina Kurbedienė Vyr.pedagogė Priešmokyklinis ugdymas
 1.  
Alicija Leuto Vyr.mokytoja Tikyba
 1.  
Elena Leveckienė Metodininkė Pradinės klasės
 1.  
Birutė Lukaševičienė Metodininkė Lietuvių kalba
 1.  
Virginija Mikelevičienė Metodininkė Pradinės klasės
 1.  
Liliana Talmontienė Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Vitalija Voronovič Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Ingrida Voronovič Auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas
 1.  
Regina Nekrevič Vyr.mokytoja Fizika
 1.  
Marija Nikrevič Vyr.mokytoja
Mokytoja

Inform.technologijos
Žmogaus sauga

Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba

 1.  
Larisa Portnaja Vyr.mokytoja Matematika
 1.  
Beata Balinska Mokytoja Matematika
 1.  
Liudmila Šeškienė Vyr.mokytoja Pradinės klasės
 1.  
Gražina Šibekienė Metodininkė
Vyr.mokytoja
Inform.technologijos
Matematika 
 1.  
Tatjana Sidorovič Vyr.mokytoja Istorija
Geografija
 1.  
Jadvyga Sinkevič Metodininkė
Vyr.mokytoja
Muzika
Dailė
 1.  
Jurgita Ignatavičienė Vyr.mokytoja Anglų kalba
 1.  
Darjuš Belopetrovič Vyr.mokytojas Neformalusis ugdymas
 1.  
Teresa Tinaševa Metodininkė
Mokytoja
Rusų kalba
Technologijos
 1.  
Laurita Rozmyslovičienė Mokytoja Neformalusis ugdymas
 1.  
Vida Kajokaitė Vyr.mokytoja Anglų kalba
 1.  
Kristina Jundo Logopedė  
 1.  
Tatjana Babkina Vy.socialinė pedagogė  
 1.  
Katerina Žukovskaja Mokytojo padėjėja  
 1.  
Veslava Šalkovskaja Mokytojo padėjėja  
Atnaujinta: 2017-09-11