Psichologas

GIMNAZIJOJE DIRBA PSICHOLOGĖ RIMA ČESOKIENĖ

Tel. (8 380) 44 609
Kab.nr. 243Gimnazijos psichologė teikia individualias bei grupines konsultacijas mokiniams, padeda spręsti asmenines ir bendravimo problemas. Konsultuoja tėvus dėl santykių su vaikais problemų.  
Organizuoja tiriamąją veiklą, dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje.

Atnaujinta: 2017-02-04