Atributika

HIMNAS

Yra toks Lietuvoj kampelis
Kur teka upė Verseka,
Šalia nedidelis miestelis,
Lietuviška čia skamba daina.

Tas miestas Eišiškėm vadinas,
Aplink daug pievų ir miškų,
O jaunimėlis, kaip gėlynas,
Kur žavi daugelis širdžių.

Čionais kadaise viešpatavo
Garsusis karžygys Eikšys,
Kryžiuočiai, kaip pro čia žygiavo,
Išgelbėjo miestelį jis.

Čia ir garsusis Rapolionis
Išvaikščiojo visus takus,
Su pagarba mums liepė tarti
Gražius lietuviškus žodžius.

Tad ačiū jums mieli tautiečiai,
Kad skamba prie Šalčios tėvų kalba,
Mes prižadam, juk mes, rapolioniečiai,
Čia amžinai aidės lietuviška daina.

Atnaujinta: 2017-06-27