Mokiniams

VERTINIMAS:

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VERTINIMO, INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

III-IVG KLASIŲ MOKINIAMS:

Dalyko, dalyko lygio keitimo, pasirinkimo, atsisakymo prašymas

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMO, DALYKO, DALYKO KURSO AR MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS: 

Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Atnaujinta: 2017-11-17