Tėvams

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Priėmimo į Šalčininkų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu. Mokinio priėmimas įforminamas Mokymosi sutartimi.

Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją
Ikimokyklinio ugdymo sutartis
Priešmokyklinio ugdymo sutartis
Pradinio ugdymo sutartis
Pagrindinio ugdymo sutartis
Vidurinio ugdymo sutartis

Atnaujinta: 2017-06-26