Naujienos

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje sausio 28 dieną pradėta įgyvendinti
prevencinė programa „Gyvai“. Programoje dalyvauja 15 6b klasės mokinių.

„Gyvai“ - mokyklinė tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos
programa, skirta 12-14 metų paaugliams.


Sausio mėnesio pabaigoje – vasario pradžioje pradinių klasių mokiniams
buvo vedamospopietės, skirtos rašytojos Almos Karosaitės 70-mečiui. Bibliotekos
skaitykloje buvo paruošta1-2 klasių mokinių iliustracijų poetės eilėraščiams
paroda. 3-4 klasių mokiniai, išklausę bibliotekos vedėjos pasakojimą apie
Almos Karosaitės vaikystę bei kūrybą, patys deklamavomėgstamiausius poetės
eilėraščius.


Šiandien, sausio 13-ąją, visa gimnazijos bendruomenė dalyvavo
pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Prasidėjus pirmajai
pamoka, 8 val. prie kiekvieno kabineto, koridoriaus lango dešimčiai
minučių, užgesinus šviesas, uždegėme atminimo žvakes ir taip
pagerbėme žuvusiuosius už Lietuvos laisvę .Istorijos kabinetuose
iškabinti visų 14 žuvusiųjų portretai.


NETRADICINĖ PAMOKA

Mes, IIIG klasės mokiniai, turėjome galimybę dalyvauti neįprastoje
pamokoje - l iteratūriniame teisme. Mus labai sudomino garsaus
anglų rašytojo V.Šekspyro kūrinys ,,Hamletas“. Skaitydami gilinomės
į dramos veikėjų nuotaikas, poelgius.


Tik prasidėjus pirmam žiemos mėnesiui, II-IV G. klasių mokiniai
dalyvavome netradicinėje anglų kalbos pamokoje, kuri vyko Amerikos
ambasadoje. Į Vilnių vykome su anglų kalbos mokytoja Emilija Zuziene.


Lapkričio 28 dieną šventėme Salomėjos Nėries 110-ąsias gimimo metines.
Renginyje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-5 klasių
mokiniai bei jų mokytojai.


Lapkričio 27 d. mūsų gimnazijos aktų salėje vyko renginys 1-5 klasių mokinių
tėvams „Kaip padėti vaikui įgauti tikrų galių“. Į renginį atvyko daug tėvų. Kai
kurių vaikųtėveliai (tai mus labai džiugina!), atėjo poromis.


Lapkričio 18 d. šeši mūsų gimnazijos mokiniai, - septintokai Olgerd Babkin ir
Donatas Žemaitis, šeštokės Ugnė Kiriuškinaitė ir Karina Jotko bei penktokai
Nortas Barutis ir Povilas Lebedis -dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro organizuojamame žinių patikrinimo ir mąstymo
žaidime – protmūšyje, kuris vyko Vilniuje, Forum Palace „Galaxy“renginių
salėje.