Aktualijos

GAMTOS MOKSLŲ SAVAITĖ

Įvairių dalykų savaičių organizavimas mūsų gimnazijoje jau tapo tradicija. Šių metų spalio 19 – 23 dienomis vyko gamtos mokslų savaitė, kurios metu siekta suaktyvinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslų dalykais ir jų mokymąsi kitaip, neformalioje aplinkoje. Savaitę kiekvieną dieną vyko įvairūs gamtos mokslų konkursai, viktorinos, organizavome išvykas.
Savaitė prasidėjo konkursu ,,Sveikuolių sveikuoliai“, kuriame dalyvavo 8 klasės mokiniai. Tai buvo ne tik žinių patikrinimas, bet ir fizinių jėgų išbandymas.
Antradienį visi mokiniai jau nuo pat ryto galėjo pasitikrinti savo gamtamokslines žinias spręsdami kryžiažodžius, kurie buvo iškabinti gimnazijos koridoriuose. Malonu buvo stebėti mokinių aktyvumą ir žingeidumą. Kiekvienas stengėsi kuo tiksliau ir greičiau atsakyti į kryžiažodžių klausimus, stengėsi surasti raktinį žodį.
Trečiadienį 8 ir I Ga klasių mokiniai kartu su gimnazijos direktore, fizikos mokytoja Danuta Zuzo turėjo galimybę sužinoti ir net pamatyti, kaip yra valomos nuotekos mūsų miestelyje. Buvo suorganizuota išvyka į Eišiškių nuotekų valymo stotį. Tą pačią dieną mokiniai vyko į Eišiškių vandens išgavimo vietovę, kur sužinojo, kaip filtruojamas gyventojams teikiamas vanduo. Vėliau aplankė didelių atliekų rūšiavimo aikštelę, apie kurią labai daug ir įdomiai papasakojo mūsų mokinės mama Česlava Černuševič. Išvykos buvo labai įdomios ir informatyvios. Už įdomų pasakojimą ir šiltą priėmimą norime padėkoti ,,Vilniaus vandenys“ Eišiškių skyriaus grupės vadovui Janui Grinevič.
Ketvirtadienį vyko viktorina ,,Kas? Kur? Kada?“. Dalyvavo 8, I-II G klasių mokinių komandos. Viktorinos metu vyravo draugiška atmosfera, nors kiekviena komanda veržėsi nugalėti. Šiemet nugalėjo IGa klasės mokinių komanda.
Įdomiausias - baigiamasis savaitės renginys ,,Tyrėjų naktis“ vyko penktadienį vakare. Šio renginio metu vyko du konkursai: ,,Užduočių takas“ ir ,,Protų mūšis“. Per pertraukas mokiniai galėjo atsigerti ir pasivaišinti skaniais pyragais ir pyragaičiais. O pasibaigus visiems vakaro konkursams, savaitės nugalėtojai ir dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais bei dovanėlėmis. Šio vakaro programą užbaigėme filmo peržiūra.
Matant mokinių susidomėjimą, gerą nuotaiką bei dėkingumą jų akyse, norisi kurti bei organizuoti kuo daugiau tokių renginių.
Dėkojame visiems, kas prisidėjo prie gamtos mokslų savaitės renginių organizavimo: gimnazijos administracijai, raštvedei, mokinių tarybai, valgyklos vedėjai ir darbuotojams. Dėkojame visiems dalyvavusiems mokiniams už aktyvumą ir pagalbą.

Nijolė Jotko, chemijos mokytoja
Teresa Beržanska, biologijos mokytoja

{gamtos_mokslu_savaite}