Aktualijos

RAJONO SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ IR PSICHOLOGŲ METODINIO BŪRELIO NARIŲ SUSITIKIMAS

     Kovo 15 dieną Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje vyko Šalčininkų rajono socialinių pedagogų ir psichologų metodinio būrelio narių susitikimas „Žaidimo terapija konsultuojant vaikus ir paauglius. Socialinio pedagogo ir psichologo patirtys“. Susitikimo metu Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės socialinė pedagogė Tatjana Babkina ir psichologė Rima Česokienė pristatė pranešimus „Žaidimas – kaip socialinės pedagoginės pagalbos priemonė“, „Žaidimo terapija konsultuojant vaikus ir paauglius“. Specialistės dalinosi gerąja patirtimi, papasakojo ir pristatė priemones, žaidimus, pratimus, kuriuos naudoja dirbdamos su vaikais bei paaugliais. Akcentavo, kad žaidimas – vienas svarbiausių vaiko gyvenimo ir ugdymo(si) būdas, o žaidimų terapija yra efektyvus konsultavimo metodas, kuris padeda koreguoti vaikų elgesį, paskatinti savęs suvokimą ir kurti sveikus tarpusavio santykius.

     Susitikimo metu žaidė ir dalyviai. Vyko praktinis užsiėmimas „Mano asmenybę atspindintys daiktai“, kurio metu kolegos vieni apie kitus sužinojo daug naujo ir įdomaus.

  Jurgita Lapinskaitė-Tolstošejeva, Šalčininkų r. sav. administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, susitikimo metu pristatė pranešimą „Pagalbos galimybės dirbant su vaiku“. Specialistams buvo kalbėta apie vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimą, koordinuotai teikiamos pagalbos teikimą, kai teikiamos pavienės paslaugos yra neefektyvios siekiant užtikrinti vaiko gerovę ir pan. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė akcentavo, kad Šalčininkų rajone yra vykdoma Ankstyvosios intervencijos programa, kurios tikslas - motyvuoti 14- 21 m. jaunuolius atsisakyti šių psichoaktyvių medžiagų vartojimo kol dar nėra susiformavusi priklausomybė. Kalbėta ir apie kognityvinę elgesio korekcijos programą „EQUIP“, kuria siekiama mokyti paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai taikant savitarpio pagalbos metodą, motyvuoti ir įgalinti juos teikti pagalbą vienas kitam. Be to, susirinkusiems buvo priminta apie Multidimensinės šeimos terapijos (MDFT) programą, atkreiptinas dėmesys, kad MDFT - yra visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jaunuoliams, kurių elgesys ryškiai skiriasi nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų, nepasiduoda poveikiui, taikomam bendrojo ugdymo aplinkoje, yra socialiai nepriimtinas, delinkventinis, agresyvus, provokuojantis, susijęs su staigiais emocijų pokyčiais. Dalyvauti MDFT programoje gali 11-17 m. amžiaus vaikai.

    Dėkojame visiems dalyviams atvykusiems į mūsų susitikimą. Prasmingai ir naudingai praleidome laiką. Nuoširdus ačiū Aleksandrai Sankovskai, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos vyresniajai specialistei už pagalbą organizuojant susitikimą.

___________________________

Įrašo autorius:
Tatjana Babkina
Socialinė pedagogė