Aktualijos

PREVENCINIAI UŽSIĖMIMAI MŪSŲ GIMNAZIJOJE

    Š. m. balandžio 19 dieną mūsų gimnazijoje vyko  prevenciniai užsiėmimai IG, IIG kl. mokiniams. Buvo atvykę Jurgita Lapinskaitė - Tolstošejeva, Šalčininkų r. sav. administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, Administracijos VGK pirmininkė, Stanislav Voicechovskij, l. e. Šalčininkų rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pareigas, Administracijos VGK narys, ir Gražina Čižienė, Varėnos pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnė.

     Gimnazistai išklausė pranešimus  „Vaiko minimalios priežiūros priemonės. Kas tai ir kodėl svarbu tai žinoti?“  ir „Nepilnamečių įtraukimas į nusikalstamas veikas“.

   VSAT Varėnos pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnė Gražina Čižienė gimnazistams  vedė prevencinę paskaitą-užsiėmimą apie nepilnamečių įtraukimą į nusikalstamas veikas. Pareigūnė akcentavo, kad nepilnamečių įtraukimas į nusikalstamas veikas – opi problema visuomenėje. Visais laikais nepilnamečiai darė nusikaltimus  siekdami įsitvirtinti draugų būryje, dėl užimtumo stokos arba ieškodami savęs. Paauglio elgesį galima būtų sieti su natūraliais biologinio ir socialinio brendimo procesais - subrendus toks elgesys pasibaigia savaime. Susitikimo su mokiniais tikslas - skatinti jaunuolius neįsitraukti į nusikalstamas veikas, paaiškinti apie grėsmes bei laukiančias pasekmes. Tam, kad nepilnamečių nusikalstamumo prevencija būtų sėkminga, reikia visos visuomenės pastangomis siekti užtikrinti darnų paauglių vystymąsi. Jauni žmonės gali išsiugdyti nekriminogenines pažiūras jei yra įtraukiami į teisėtą, socialiai naudingą veiklą.

   Stanislav Voicechovskij, l. e. Šalčininkų rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pareigas, su gimnazistais kalbėjo apie nepilnamečių daromus teisės pažeidimus už kuriuos galima atsakomybė. Analizavo aktualias ir dažnai pasitaikančias situacijas, kurios tyko paauglių socialiniuose tinkluose, analizavo administracinio ir baudžiamojo kodekso straipsnius. Ypatingą dėmesį skyrė alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijai. Priminė ir saugaus eismo taisykles.

    Šalčininkų rajono savivaldybės VGK pirmininkė kalbėjo apie vaiko minimalios priežiūros priemones, pabrėžė, kokios priemonės skiriamos dažniausiai, priminė  priežastis, dėl kurių nepilnamečiai patenka į Administracijos VGK. Jurgita Lapinskaitė - Tolstošejeva  akcentavo, kad kiekvienas vaikas, paauglys prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir padarytus sprendimus. Pranešėja paskatino mokinius būti drąsiais ir priimti tik tinkamus sprendimus!

    Išklausę pranešimų mokiniai sėkmingai pakartojo ir įtvirtino naujai įgytas žinias atsakydami į viktorinos klausimus, o laimėtojams buvo įteiktos atminimo dovanos.

    Mokiniams prevenciniuose užsiėmimuose pateikta medžiaga ir informacija buvo aktuali ir naudinga. Dėkojame lektoriams, planuosime ir lauksime kitų susitikimų.

___________________________

Įrašo autorius:
Tatjana Babkina
Socialinė pedagogė