Renginiai

SVEIKATOS, LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI (SLURŠ) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

     Nuo 2017 rugsėjo 1 dienos mūsų gimnazijoje buvo įgyvendinama sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa (SLURŠ). Ši programa buvo integruojama į dalykų bei neformaliojo švietimo veiklų turinį.

     2018 06 21 d. mūsų gimnazijos mokytojai susirinko į kasmet Metodinės Tarybos organizuojamą „METODINIŲ IDĖJŲ MUGĘ“ . Šį kartą mugė buvo skirta SLURŠ programos mūsų gimnazijoje vykdymui. Savo metodinėmis idėjomis  pasidalino visų metodinių grupių nariai. Mokytojai dalinosi savo gerąja patirtimi, kalbėjo apie sėkmes ir sunkumus, pateikė konkrečių veiklų pavyzdžius, pasidžiaugė pasiekimais. Kalbėjo apie SLURŠ programos  poreikį. Mokymų medžiaga pasidalijo gimnazijos psichologė R.Česokienė. Netrūko ir praktinių užsiėmimų. Visi kartu numatėme gaires kitiems mokslo metams.

___________________________

Įrašo autorius:
Rima Česokienė
psichologė