Renginiai

III RAJONINĖ GAMTAMOKSLINĖ KONFERENCIJA “TYRINĖJIMU GRĮSTAS MOKYMASIS“ ĮVYKO!!!

    Šių metų balandžio 19 dieną Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje vyko III rajoninė gamtamokslinė konferencija “Tyrinėjimu grįstas  mokymasis“.

   Į konferenciją atvyko 41 mokinys ir jų mokytojai iš Šalčininkų rajono Šalčininkų Jano Sniadeckio, Lietuvos tūkstantmečio, Eišiškių ,Eišiškių Stanislovo Rapolionio, Kalesninkų Liudviko Narbuto, Butrimonių  Anos Krepštul,  Jašiūnų „Aušros“ , Jašiūnų Mykolo Balinskio, Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio, Baltosios Vokės „Šilo“  gimnazijų.

   Konferencijos dalyvius pasveikino Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos direktorė Danuta Zuzo , o turiningos veiklos palinkėjo  šios jau tradicine tapusios  konferencijos sumanytoja bei organizatorė Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Teresa Beržanska.

   Konferencija prasidėjo „Užduočių taku“: komandos, sudarytos iš skirtingų gimnazijų mokinių, turėjo aplankyti   12  bandymų  stotelių ir įveikti jose pateiktas užduotis. Tai leido mokiniams geriau pažinti vienam kitą bei patobulinti komandinio darbo įgūdžius. Geriausiai  sekėsi  „Geltonųjų“  komandai, kurios nariai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis - užrašų knygutėmis.

   Kol mokiniai dalyvavo „Užduočių take“ , mokytojai aplankė “Mini zoologijos sodą“  bei stebėjo  Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos  5 klasės mokinių   parengtą  “Mini zoologijos sodo“ projekto pristatymą. Vėliau Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos biologijos mokytoja Irena Kucevič  mokytojams pristatė pranešimą: “Y kartos mokinių vidinės mokymosi motyvacijos ugdymas taikant neformalųjį švietimą - gamtamokslinę stovyklą“. Po pranešimo buvo aptartos gamtos mokslų   ugdymo problemos , lūkesčiai bei perspektyvos. Mokytojus pasveikino bei su naujovėmis supažindino Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos  Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas  Henrik Danulevič. Jis palinkėjo glaudaus bendradarbiavimo ir prasmingų darbų.

   Po pietų gimnazijos aktų salėje prasidėjo mokinių tiriamųjų darbų pristatymas. Šiais metais  konferencijoje buvo pristatyti 19  tiriamųjų darbų, kuriuos ruošė 33 mokiniai. Darbų temos buvo labai plataus spektro  : „Paukščių žiedavimo stebėjimas Vengrijoje“, „Mikroorganizmai aplink mus“, „Duonos pelėsio auginimas“, „Nitratų kiekio nustatymas daržovėse bei vaisiuose“, „Sėklų dygimo priklausomybės nuo mirkymo vandenyje ir sėklų luobelės perpjovimo tyrimas“, „Tropizmų tyrimas“, „Mineralinių trąšų įtaka kviečių augimui “,“Regos sutrikimų ir priežasčių tyrimas Jašiūnų „Aušros“ gimnazijoje 5-8 klasėse“, „Baltosios Vokės oro užterštumo būklės nustatymas naudojant kerpių testą“, “Elektros energijos taupymas mano namuose“, „Eišiškių S.Rapolionio gimnazijos pradinukų antsvorio ir nutukimo problemos nustatymas“, „Vitamino C kiekio nustatymas  įvairiose uogose, sultyse  bei vaisiuose“, „Druskos ir cukraus vartojimas tarp Eišiškių gimnazijos IIG  klasės mokinių ir mokyklos mokytojų  bei cukraus ir druskos įtaka žmogaus organizmui“, „Rūgščiųjų lietų įtaka  augalų augimui“, „Inhaliantų ir alkoholio poveikis augalų dygimui, vystymuisi ir vegetacijai“, „Fizinio aktyvumo įtaka širdies darbui“, „ Duonos pelėsio auginimo priklausomybė nuo pakuotės ir temperatūros sąlygų“, „ Bakterijų skaičiaus ir paplitimo nustatymas gimnazijos erdvių ore“.

     Tyrimus  atlikę ir pristatę mokiniai  bei juos ruošę mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais. Konferencijoje dalyvavę mokiniai ir mokytojai bus paskatinti išvyka į  universitetų laboratorijas .

     Labai džiaugiamės, kad  Šalčininkų krašto mokiniai domisi gamtos mokslais,  geba  atlikti tyrimus, juos aprašyti bei pristatyti bendruomenei.

    Sėkmės tolimesnėje tyrinėjimo veikloje!

___________________________

Įrašo autorius:
Danuta Zuzo
gimnazijos direktorė