Naujienos

Erasmus + STEAM iSteamwork projektą 2020-1-RO01-KA229-079907_4 pradėjome vykdyti 2020 spalio mėnesį. Jis pasibaigs jau šiais metais rugpjūčio 31d. Per trejus metus  dalyvavome penkiuose  mokinių mainuose -susitikimuose mūsų partnerių mokyklose, o šių metų gegužės mėnesį priėmėme svečius savo gimnazijoje.

Mūsų gimnazijos šeštokai dalyvauja kultūros projekte, skatinančiame tautinių mažumų kultūrų plėtotę „Lietuva – IT šalis“. Šio projekto tikslas - gilinti atsiradusį tarpkultūrinį bendradarbiavimą bei dialogą su Pietryčių Lietuvos mokyklomis, ugdyti mokinių kultūrinį ir pilietinį aktyvumą bei stiprinti IT pažinimą įvairiose gyvenimo srityse.

INFORMACIJA APIE LAISVĄ MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĘ ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ STANISLOVO RAPOLIONIO GIMNAZIJOJE  

Pasibaigus mokslo metams, Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija pakvietė 1 – 4 klasių pradinukus  į vasaros poilsio dienos stovyklą ,,Vasaros nuotykiai”, kuri  vyko  birželio 9 – 16 dienomis.

Skatindama STEAM iniciatyvas, bendradarbiaudama su tėvais, akademiniais ir socialiniai partneriais, mūsų  gimnazija nuosekliai vykdo KK+ projekte suplanuotas veiklas.  2023 m. birželio 7 dieną 47 8-IIIG klasių gimnazijos mokiniai vyko į edukacinę išvyka  į VILNIUS TECH  universitetą.

Šių metų liepos 15 dieną visa Lietuva ir Pasaulio lietuvių bendruomenė minės „Lituanikos“ skrydžio per Atlantą 90-ąsias metines. Steponas Darius ir Stasys Girėnas savo skrydžiu siekė garsinti Lietuvą, ugdyti jaunimą drąsiai ir pasiaukojamai šlovinti tėvynę, savo skrydžiu rodė pavyzdį, kaip tai reikia daryti.

Birželio 7 dieną mūsų gimnazijos mokinių komanda dalyvavo rajoniniame prevenciniame konkurse „Pasirink teisingai“, kurio tikslas – suteikti mokiniams galimybę išreikšti savo nuomonę, mintis, požiūrį į problemas (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, patyčias, smurtą, savižudybes), su kuriomis susiduria vaikai ir paaugliai, bei pasiūlyti šių problemų sprendimo būdus.

Birželio 2 diena mūsų gimnazijoje buvo netradicinė - diena be  pamokų. Bet į gimnaziją skubėjo ir vaikai, ir jų šeimų nariai. Diena prasidėjo klasių valandėlėmis, kurias vedė klasių vadovės.