Aktualijos

GIMNAZIJOJE LAUKIAMI SVEČIAI

Gegužės 18 d. gimnazijoje svečiavosi buvusi mokinė Ilona Kulešo, pernai baigusi mūsų gimnaziją. Šiuo metu studijuoja Vilniaus Gedimino technikos Universitete Antano Gustaičio aviacijos institute. Ji studijuoja skrydžių valdymo specialybę.
Susitikime su studente dalyvavo mūsų gimnazijos dešimtokai, kurie jau greitai turės pasirinkti mokomuosius dalykus (technologijų, menų, humanitarinių, gamtos, socialinių mokslų) , planuoti būsimas studijas, rinktis norimą profesiją.
Ilona, atstovaudama savo Universitetą (VGTU), papasakojo apie Antano Gustaičio aviacijos institutą. Parodė įdomų filmą. Visus domino įstojimo tvarka, kurios pradžia - profesinio tinkamumo testas. Neatlikę testo, stojantieji negali dalyvauti atrankoje. Būtent šis testas atliekamas tik vieną kartą ir vyksta trimis etapais. Testo pagalba išsiaiškinami stojančiojo asmeniniai bruožai, charakteris, gebėjimas susikaupti. Įvertinusi rezultatus, priėmimo komisija sprendžia, ar stojantysis yra tinkamas šiai profesijai. Šis priėmimo etapas yra pats svarbiausias ir sunkiausias, jį įveikia ne visi norintieji.
Antras stojimo į VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutą etapas — fizinio pajėgumo testas ir puikios išvados medicinos pažymoje apie sveikatos būklę. Sėkmingai įveikus šiuos etapus, atranka vykdoma atsižvelgiant į konkursinį balą. Studentė pabrėžė, kad į skrydžių valdymo specialybę priimam nedaug stojančiųjų, praeitais metais buvo priimta keturiolika pirmakursių.
Gimnazistams patiko pasakojimas, kilo klausimų, ypač apie būsimą darbo vietą ir atliekamas funkcijas darbo metu.
Gimnazistai padėkojo studentei už įdomų pasakojimą ir VGTU siūlomų studijų pristatymą. Laukiame studijuojančių ir dirbančių buvusių gimnazijos mokinių atvykti pas mus, papasakoti apie savo studijas ir įgytas profesijas. Tokia informacija padeda mokiniams apsispręsti renkantis profesiją.

Marija Nikrevič, karjeros koordinatorė gimnazijoje

{ilona-kileso}