Aktualijos

PROJEKTAS ,, MEDIJŲ RAŠTINGUMAS IR KRITINIS MĄSTYMAS JAUNIMO VEIKLOSE“

      Įgyvendinant „Erasmus+“ programos projektą „Media Literacy and Critical Thinking in Youth work“ (liet. „Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas jaunimo veiklose“), kurio vienas iš partnerių yra Ugdymo plėtotės centras, 2018 m. buvo skelbiamas konkursas dalyvauti Jaunųjų žurnalistų ugdymo ir Bendraamžių švietėjų programose. Sudomino programos ,,Bendraamžių švietėjai‘‘ kredo: ,,Pasakyk man – aš pamiršiu; parodyk man – aš prisiminsiu; įtrauk mane – aš suprasiu.‘‘ Pasitarusios su klasės drauge Ugne Kiriuškinaite nutarėme dalyvauti konkurse. Ilgai laukti nereikėjo: mes patekome į išrinktųjų sąrašą. Pirmasis seminaras vyko Antalieptėje (Zarasų raj.) Į stovyklą atvyko nemažas būrelis moksleivių iš įvairių Lietuvos mokyklų. Mus globojo Indrė Maršantaitė - Žmogaus teisių ugdymo programos vadovė. Sužinojome, kad bendraamžių švietėjai – tai jauni žmonės, kurie specialiai apmokomi  šviesti kitus, turinčius tokią pačią patirtį kaip ir jie. Su mumis bendravo, skaitė paskaitas Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos ir medijų ekspertai, buvę bendraamžių švietėjai. Jie ne tik suteikė žinių  apie kritinio mąstymo būdus, bet ir mokė mus medijų ir informacinio raštingumo. Buvo labai įdomu, susiradome daug draugų, tačiau buvo šiek tiek neramu, nes reikėjo atlikti namų darbus. Grįžusios į savo gimnaziją turėjome savarankiškai organizuoti ir vesti specialius užsiėmimus su bendraamžiais. Įsipareigojome jų pravesti net dvidešimt. Baimės neliko, kai pamatėme, kaip draugai noriai dalyvauja diskusijose, domisi įvairiomis temomis. Ypač mus motyvuodavo, kai bendraamžiai klausdavo, kada vyks užsiėmimas ir kokia jo tema. Apie tai, kaip mums sekėsi, parengėme pristatymą, kurį parodėme bendraamžių švietėjams antrą kartą susitikę  Antalieptėje. Mūsų darbas įvertintas labai gerai.

     Džiaugiamės, kad dalyvavome šiame projekte. Supratome, kad kitų mokymas ne tik pats geriausias mokymasis, bet ir veikla, kuri padeda lavinti kūrybiškumą bei atsakomybę.

                                                                                                                Karina Jotko, IIGa kl.