Aktualijos

AIESEC – ACTIVATE LITHUANIA

     2020 m. sausio 13-26 dienomis Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje  vyko organizacijos  AIESEC projektas – Activate Lithuania.  Projektas yra organizuojamas bendradarbiaujant su Jungtinėmis Tautomis ir yra orientuotas į iškeltus Darnaus Vystymosi Tikslus. Activate Lithuania yra projektas, kuriuo siekiama aktyvuoti moksleivius suvokti ir spręsti problemas. Be to, projekto metu siekiama gerinti ir tarpkultūrinį supratimą.

     Šiame projekte dalyvavo mūsų gimnazijos 8, I-IV G klasių mokiniai.  Programos tikslai -  anglų kalbos tobulinimas, pasaulio problemų suvokimas, efektyvi komunikacija, viešasis kalbėjimas, gilinimasis į mūsų gimnazijos  pasirinktą Darnaus Vystymosi tikslą, grįžtamojo ryšio tiekimas. Taigi, kiekviena projekte dalyvaujanti klasė kiekvieną dieną turėjo po vieną pamoką. Pamokas aktų salėje anglų kalba vedė savanoris iš Vengrijos – Kristof Szepesi, 23 m. Mokiniai aktyviai klausėsi paskaitų, dalyvavo diskusijose bei komandinėse užduotyse. Projekto metu buvo gilinamasi į aplinkosaugos ir klimato kaitos problemų  aktualumą, jų poveikį ir būtinybę imtis skubių veiksmų. Buvo kreipiamas dėmesys į dabartinį iškeltų problemų  vertinimą tiek Lietuvoje, tiek savanorio šalyje, Vengrijoje. Visos pamokos buvo skiriamos viešajam kalbėjimui. Mokiniai turėjo galimybę klausti, diskutuoti, išgirsti patarimų. Projekto metu mokiniai buvo mokomi atgalinio ryšio svarbos. Taigi , jie turėjo galimybę pristatyti savo grupių darbus bei įvertinti vieni kitų idėjas. Paskutinę projektinės veiklos dieną mokiniai kartu su savanoriu Kristof Szepesi aptarė organizuoto projekto svarbą ir naudą gimnazijai.

    Projekto Activate Lithuania nauda mokiniams - akivaizdi. Jie turėjo galimybę patobulinti anglų kalbos įgūdžius, komunikavimą su kitų kultūrų žmonėms, diskutuoti ir priimti sprendimus aptardami iškeltas problemas.

___________________________

Įrašo autorius:
Jurgita Ignatavičienė
anglų kalbos mokytoja